Täiskasvanud õppija nädal 2019   

11.–18. oktoobril toimus täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks sündmuseks, mille raames toimub erinevais Eestimaa paigus arvukalt tegevusi: loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid.

11. oktoobril toimus esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus Õpitund, millest olid oodatud osa võtma kõik täiskasvanud, kes soovisid midagi uut õppida. Kutsuti üles omandama oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võis üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Registreerunud õpimeeskondi kuvati interaktiivsel Eesti kaardil, kus oli näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad. Õpitunni osalejate vahel loositi erinevaid auhindu.Ettevõtmise eesmärk oli Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.Õpitunnis osales 177 meeskonda.

1.novembril toimus  Tallinnas Sisekaitseakadeemias täiskasvanuhariduse tänusündmus, kus tunnustati täiskasvanud õppijaid. Tänusündmusel kuulutati välja täiskasvanud aasta õppija 2019 ja õpiteod 2019.

Tunnustusi andsid üle haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin, haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse esimees Ene Käpp.

2019. aastal esitati üle Eesti tunnustamiseks 116 kandidaati aasta õppija tiitlile ja 79 õpitegu.  Täiskasvanuhariduse tänusündmus on osa täiskasvanud õppija nädala üritustest. 

LAUREAADID 2019

Aasta õppija 2019, Jakob Jõgisuu (eduluguvideo)
Aasta õppija 2019, eripreemia, Tamara Tuhkunen (eduluguvideo)
Aasta õppija 2019 rahva lemmik, Pavel Sõsojev (eduluguvideo)

Aasta õppija nominendid SIIN

Aasta õpitegu 2019, Harjumaa giidide koolitusprogramm (edulugu,video)  
Aasta õpitegu 2019, Kogukonnaõppe festival "Kõik õpivad" (edulugu,video)  
Aasta õpitegu 2019, Järvamaa Külaülikool (edulugu,video)  
Aasta õpitegu 2019, Koolituste ja õppereiside sari Kihnu ettevõtjatele (edulugu,video)
Aasta õpitegu 2019, Keelekohvik raamatukogus (edulugu, video)

Aasta õpitegude nominendid SIIN

AASTA KOOLITAJA

Õpetajate majas toimunud V koolitajate mittekonverentsil „Koolituse headus“ arutleti täiskasvanute koolituste kvaliteedi üle ja kuulutati välja aasta koolitaja 2019, kelleks on Kristel Jalak.
Aasta koolitaja 2019 Kristel Jalak on teadmisi jaganud ja õppijaid toetanud üle 15 aasta. Viimastel aastatel on Kristel taas hakanud koolitama ka koolitajaid. Kristel Jalak on Kera OÜ osanik, juhatuse liige, konsultant ja koolitaja.
Aasta koolitaja 2019 eripreemia kuulub eesti keele professorile Reili Argusele, kes pakub juba aastaid eesti keele alast nõu ja soovitab kõigil leida aega õppimiseks.
Aasta koolitaja 2019 nominendid SIIN 
Aasta laureaatide edulood SIIN
Aasta koolitaja 2019 videolugu 
Aasta koolitaja 2019 eripreemia videolugu

AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDjA

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustati tänavu aasta õppijasõbraliku tööandja tiitliga Circle K Eesti AS. Ettevõttel on läbimõeldud koolitussüsteem, mis pakub töötajatele mitmekesiseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks.
Konkursil anti välja ka eriauhind, mille pälvis Ericsson Eesti AS innovaatilise ja tervikliku lähenemise eest täiskasvanute õppe toetamisel oma organisatsioonis.
Täiskasvanud õppija nädalat ja õppijasõbraliku tööandja konkurssi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Konkursi elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Aasta laureaatide edulugudega saab tutvuda SIIN
Circle K Eesti AS video
Ericsson Eesti AS video
Aasta õppisõbraliku tööandja nominendid 2019 SIIN