Aasta õppijasõbralik tööandja 2019- CIRCLE K EESTI AS

CIRCLE K EESTI AS on ettevõte, mille koolituskultuur lähtub inimeste arenguvajadusest ning pidev õppimine on sama enesestmõistetav nagu hingamine. Koolitused jagunevad kolmeks: sisseelamisega seonduvad – uued töötajad tunnevad end oodatute ja toetatutena, – igapäevatööks vajalikud ning arengule suunatud. Töötajal on võimalik koostada individuaalne arenguplaan ja koolitusprogramme hallatakse veebipõhises süsteemis. Ettevõttes on koolitustele lisaks töövarjupäevad, tulevase juhi arenguprogramm ning juhtide mentorprogramm. Alahinnata ei tohiks ka regulaarsete suurürituste ning väiksemate ühiste ettevõtmiste harivat ja ühendavat mõju. Tööandja mõistab hästi, et koolituste ja ühiste tegevuste käigus avaldub töötaja potentsiaal. Mõistagi toetatakse kõrghariduse omandamist – töötajal on võimalik saada stipendiumi. Pakutakse praktikavõimalusi ning olulisel kohal on koostöö erialaliitude ja haridusasutustega.

Miks õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline on?

Circle K Eesti AS personalidirektor Ursula Altmets: Iga inimene soovib oma töös areneda ning küsitlused näitavad, et palgast enam motiveerib meeldiv töökeskkond, paindlikkus ning arenguvõimalused. Soovime inimesi hoida ning luua neile kõige paremad võimalused eneseteostuseks, seetõttu panustame palju töötajate õppimisse, toetame nende arengut ning loome võimalusi ka tööalaseks täiendamiseks. Korraldame palju sisekoolitusi, kus staažikamad töötajad juhendavad oma nooremaid kolleege – kogemuste jagamise protsessis õpime ju kõik. Meil on tulevase juhi arenguprogramm, mille läbides võib iga teenindaja liikuda karjääriredelil ülespoole ning saada kas teenindusjaama juhiks või ametikoha kontoris.Peame arvestama ka kiiresti areneva ja muutuva keskkonnaga, mis teeb pideva õppimise lausa kohustuslikuks. Meeskonnatöö, teineteisega arvestamine, kogemuste ja oskuste jagamine ning vastastikune toetus muudab töötajaid palju rahulolevamateks ning tekib ka järelkasv, mis on väga oluline praeguses pingelises tööjõuturu olukorras.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob?

Ursula Altmets: Suur osa meie töötajatest panustab osalise tööajaga – see on tõusev trend ning proovime oma paindlikus töökorralduses võimalikult hästi kaasata erinevaid vanuse- ja huvigruppe. Õppimise võimaldamine mängib ka siin suurt rolli, sest lisaks tööalastele koolitustele ja arenguprogrammidele soovivad paljud meie inimesed käia koolis või tegelda erinevate hobidega. Elukestvalt õppiv inimene on avarama silmaringiga, loomingulisem, parem meeskonnamängija, osavam suhtleja ning arenguvõimeline – see kõik on väga oluline suures jaekaubandus- ja teenindusettevõttes nagu seda on Circle K.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2019 eripreemia-ERICSSON EESTI AS

ERICSSON EESTI AS on telekommunikatsiooni ettevõte, milles strateegilisi eesmärke ja töötajate enesearengut nähakse ühtse süsteemina. Kogu tööprotsess kulgeb pideva enesetäiendamise rütmis ning igaühe vajadused mõeldakse läbi ettevõtte strateegiast lähtuvalt. Sisekoolitused, sisseelamiskoolitused uutele töötajatele, häkatonid, kohtumised Ericssoni esindajatega mujalt maailmast, tasuta eesti keele õpe (ettevõttes on 47 rahvust ja 3 töökeelt), võimalus huvipakkuvas üksuses töövarjuks olla ja globaalse e-akadeemia virtuaalsed koolitused on vaid mõned näited igasse tööetappi ja valdkonda põimitud koolitussüsteemi osadest. Lisaks toetatakse tasemeõppes osalemist, oma inimesed saavad praktika sooritada töökohal, võimaldatakse käia end täiendamas konverentsidel ning saada karjäärinõustamist. Koostööd tehakse ülikoolide ja paljude teiste organisatsioonidega, pakutakse praktikavõimalust. Üksustel on koolitusplaanid, mille täitmist ettevõttes jälgitakse.

Miks õppijasõbralik töökeskkond teie organisatsioonile oluline on?

Ericsson Eesti AS personalijuht Katri Jürine: Maailm muutub kiiresti, muutub ka tehnoloogia. See mis oli eile uus, on täna juba vana. Ericsson on telekommunikatsiooni vallas tehnoloogia liider ja meile on oluline mitte kaotada uudishimu. Toodete ja teenuste täiustamise kaudu muudame ka maailma paremaks. Kompetentsed töötajad on ettevõtte edu alus, seega panustame töötajate arengusse igakülgselt.

Miks soosite oma töötajate õppimist ja millist kasu see ettevõttele, aga ka piirkonnale laiemalt toob? 

Katri Jürine: Tulevik kuulub õppijatele. Industry 4.0 ajastul on aja ja uuendustega kaasaskäimine ülimalt oluline. Järjepideva õpiharjumuse hoidmine on tähtis teema ning õppimise ja arengukeskkonna tagamise vastutus on korraga nii inimesel endal kui tööandjal. Töötajate areng tagab ühelt poolt nende kompetentsuse, teisalt harjumuse pidevalt uusi asju proovida. Tööandjal tuleb järjepidevalt tegeleda tuleviku ennustamisega, et mõista, kas meil on täna õiged oskused ja mida vajame edaspidi. Õppimine võib toimuda mitmel moel ja igal pool. Traditsioonilise klassikoolituse aeg on möödumas, online õpe on saamas järjest populaarsemaks. Töökohapõhine koolitus on jätkuvalt olulisel kohal, kompetentsi peab ju hoidma.Arendusel on kogu aeg olnud oluline osa meie tegevuses. See on toonud kaasa töötajate profiili muutuse ning olnud õppimise ja edasimineku motivaatoriks. Targa tootmise ettevõttena oleme koostööpartneriks ülikoolidele ja põnevaks tööandjaks mitte ainult Eestis vaid üle maailma. Uute kõrgtehnoloogiliste sidevõrguseadmete tootja ja testijana anname oma töötajatele võimaluse panna end proovile põnevas valdkonnas nagu globaalne äri seda võimaldab.