Koolitajale


ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja alates 2004 aastast. Kutse populariseerimiseks ja koolitaja professionaalse arengu toetamiseks korraldab Andras kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklasse, sümpoosione, konverentse ning koordineerib piirkondades toimuvat koolitajate vahelist koostööd.