Aasta õpitegu 2019 - KOOLITUSTE JA ÕPPEREISIDE SARI KIHNU ETTEVÕTJATELE

KOOLITUSTE JA ÕPPEREISIDE SARI KIHNU ETTEVÕTJATELE  on üks osa tegevustest  2017– 2020 aset leidvast rahvusvahelisest projektist Est-Lat UNESCO Turism. Projekt seob kokku 4 unikaalset piirkonda Eestis ja Lätis – Kihnu, Setomaa, Suiti ja Liivi rannik, kus vanad kultuuritradistioonid on igapäevaelu osana säilinud. Ettevõtmise eesmärk oli luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuripiirkonna baasil. Ühiselt terviklikku ja atraktiivset turismitoodet pakkudes saavad Kihnu ettevõtjad külastajatele võimaldada osasaamist ehtsast kultuuripärandist. Praeguseks on toimunud 10 koolitust ning mitu õppereisi, millest üks meeldejäävamaid viis Makedooniasse. Projekti tegemistes osalenud 50–60 kihnlast hindavad ettevõtmist kõrgelt, sest see on neile teadmiste kõrval andnud julgust oma asja edasi ajada. Alahinnata ei tohiks ka tugevnevat kogukonnatunnet – tahetakse ju külalistele ühiselt näidata ja pakkuda parimat.

Mis oli projekti käivitamise põhjuseks?

Kihnu abivallavanem Taivi Vesik: Koolituste ja õppereiside korraldamise eesmärgiks oli ettevõtjate oskuste ja teadmiste parandamine kohaliku kultuuripärandi kasutamiseks oma teenuste arendamisel, uute väljatöötamisel ja pakutavate kvaliteedi tõstmisel. Koolitused ja õppekäigud olid erineva sisu ja teemapüstitustega, näiteks kohaliku toidu väärtustamine, kohalikke toidutavasid järgivate menüüde koostamine, turismipakettide ette valmistamine, – näiteks loodi koostöös pakutav pakett "Tulõ Kihnu käümä" – hinnakalkulatsioonide koostamine, toote ja teenuse disain, graafiline disain, sotsiaalmeediaturundus jne. Ühe sarja koolituspäeva ja töötubade tulemusena loodi esimene Kihnu teemamarsruut „Kihnu reesuratas“. Viidi läbi ka esimene Kihnu kodukohvikute päev, millele eelnes tutvumine setode samalaadsete algatustega.

Millised on ettevõtmise tulemused ja kasu inimestele ning Eestile laiemalt?

Taivi Vesik: Kihnu ettevõtjatel on suurepärane võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi oma ala parimatelt asjatundjatelt otse koha peal. On olnud põnev tutvuda teiste projektipiirkondade ettevõtjate tegemistega ja nendelt õppida. On meeldiv tõdeda, et Kihnu inimesed pakutud võimalusi ka kasutasid. Meie külalistel on aga võimalik osa saada kultuuripärandist, mis seob endas kohalike ettevõtjate pakutavad teenused ja tooted ning muudab unikaalse omakultuuri külalistele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks.