Aasta õpitegu 2019 - HARJUMAA GIIDIDE KOOLITUSPROGRAMM

HARJUMAA GIIDIDE KOOLITUSPROGRAMM sündis vajadusest – Harjumaa oli pikka aega olnud üks neist vähestest maakondadest, millel polnud oma atesteeritud giide. Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvõttel otsustati asuda lünka täitma ning koolitama ja atesteerima giide. Selle tulemusena on maakonnas praegu 26 koolitatud ning neist 21 atesteeritud giidi, kes õppinud giiditöö üldpõhimõtteid, kohalikku aja- ja kultuurilugu, omandanud teadmisi loodusest ja muust vajalikust. Ettevõtmise juures on koostööl tähtis osa – algataja ja läbiviija oli HEAK, atesteerimise võttis enda kanda aga Harjumaa Omavalitsuste Liidu juurde moodustatud komisjon. Giidikoolituse läbinud otsustasid ühenduda ka ise ja moodustada Harjumaa Turismiühingu. Lisaks on mitu programmi läbinud inimest saanud julgust oma ettevõtte loomiseks. Nüüdseks on maakonna erinevatel piirkondadel olemas päris oma koolitatud spetsialistid, kelle tegevus aitab edendada nii sise- kui välisturismi.

Mis oli projekti käivitamise põhjuseks?

Harjumaa giidide koolitusprogrammi eestvedaja, puhkaeestis.ee andmehalduse spetsialist Tallinnas ja Harjumaal (HEAK) Hülle Saarts: See on tegelikult pikem lugu, aga kokkuvõtlikult tugines kogu protsess (koolitused, õppereisid, atesteerimiskomisjoni loomine ja giidide atesteerimine ning nende tutvustamine www.visitharju.ee veebilehe kaudu) vajadusele, nii-öelda rohujuure tasandilt tulnud ettepanekutele. Kuna maakondlikel arenduskeskustel on 2017–2019 aastal olnud võimalik taotleda Euroopa Liidu toetust programmist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks“, siis see võimaldas Harjumaa giidid koondada ühiseks pereks ja anda neile võimalus saada atesteeritud.

Millised on ettevõtmise tulemused ja kasu inimestele ning Eestile laiemalt?

Hülle Saarts: Kõige suurem kasutegur oli, et needsamad tublid giidid leidsid, et nad peavad ka ühise organisatsiooni looma. Täna on Harjumaal aktiivselt tegutsev MTÜ Harjumaa Turismiühing, mille liikmete arv suureneb. Ühing ei ole ainult giididele, vaid sinna võivad astuda ka teised Harjumaal teenust pakkuvad ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja muud organisatsioonid. Nüüd on maakonnal olemas ka giidide andmebaas, milles ära toodud nende tööpiirkond ja -keeled. See omakorda teeb lihtsamaks piirkonnas giidi otsivate inimeste elu. Kõik see on sündinud koostöös, millesse on panustanud paljud inimesed, nimetan neist siinkohal Anneli Kana, Ene Sarapuud ja Joel Jesset.