Aasta õpitegu 2019 - KOGUKONNAÕPPE FESTIVAL "KÕIK ÕPIVAD"

KOGUKONNAÕPPE FESTIVAL „KÕIK ÕPIVAD” leidis aset 12.–16. juunil 2018 Narvas ning tõi kokku erinevas vanuses Narva elanikke ja külalisi tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, mõtlemaks Eesti tulevikule ning õppimaks üksteiselt kogukondliku koostööd ja dialoogipidamist. Festivali raames loodi innustav ja toetav multikultuurne keskkond, kus õppida ja end õpetajarolli panna said kõik hoolimata vanusest ning etnilisest kuuluvusest. Suure panuse andsid vabatahtlikud erinevatest riikidest, koostööd tehti nii Narva kui Narva-Jõesuu koolide ja lasteaedade, noortekeskuste, haridusministeeriumi ja muude kohalike organisatsioonidega. Festival tõi kolme päeva jooksul kokku sadu osalejaid ning hõlmas erinevaid töötubasid, pakkudes loovuse arendamist, mänge, keeleõpet, informatsiooni erinevatest riikidest ja kultuuridest. Kaasati ka erivajadusega lapsi ja noori.

Mis oli projekti käivitamise põhjuseks?

VitaTiim OÜ projektide koordinaator Galina Kušanova: Kogukonnaõppe festivaliga „Kõik õpivad“ soovisime äratada erinevas vanuses inimeste huvi õppimise vastu; luua eeldused koostöö, initsiatiivi ja dialoogi arendamiseks; laiendada ja rikastada osalejate suhtluskonda; edendada kultuuride- ja põlvkondadevahelist dialoogi ning kasvatada solidaarsust. Programm oli väga mitmekesine, tahtsime pakkuda kõigile midagi huvitavat ning võimaldada positiivset õpi- ja osaluskogemust. Festivalist võtsid osa huvilised Eestist, Sloveeniast, Prantsusmaalt, Türgist, Saksamaalt, Hispaaniast, Ukrainast, Valgevenest, Gruusiast, Kreekast, Bangladeshist, Nigeeriast.

Millised on ettevõtmise tulemused ja kasu inimestele ning Eestile laiemalt? 

Galina Kušanova: Usun, et saime anda oma panuse ja tõsta veidigi osalust elukestvas õppes. Loodetavasti sai nii mõnigi inimene, kel õppimisega kokkupuudet vähe või kokkupuude ammune, positiivse kogemuse võrra rikkamaks. Pidasime projektis silmas ka võtmepädevuste arendamist. Emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, infotehnoloogiline pädevus, õpioskused, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus – kõik need olid ühel või teisel moel projektis esindatud ja tähelepanu all. Eriline rõhuasetus oli aga kultuuride- ja põlvkondadevahelise dialoogi soodustamisel. Need  550 inimest, kes projektis ühel või teisel moel osalesid, on kindlasti teadlikumad ja avatumad.