Toimus vebinar „Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?“

ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant korraldasid 22.aprillil vebinari „Kuidas läbi kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö jõuda täiskasvanud õppijani?“

Vebinari eesmärk oli kuulajaid panna mõtlema kogukondade ja kohalike omavalitsuste kootöö suurendamise peale täiskasvanuhariduse osas - kuidas luua alus heale koostööle omavalitsuste ja kogukondade vahel, mis seda soovi ja julgust toetaks nii, et omavalitsustes elavatel inimestel kasvaks teadlikkus õppimisvõimalustest ja suureneks arusaamine, kuidas täiskasvanuna õppides on võimalik  oma isikliku- ja tööalase elu kvaliteeti tõsta.

Vebinaril anti lühike ülevaade Eesti täiskasvanuhariduse statistikast, jagati ideid ja mõtteid, kuidas omavalitsus saaks olla partner täiskasvanute õppimise toetamisel ning millised on omavalitsuse väljakutsed täiskasvanuhariduse toetamisel, räägiti elukestva õppimise hoiakute kujundamisest kogukonnas ning jagati parimaid praktikaid raamatukogu ja külade eestvedajate poolt. 

Esitlusi saad vaadata klikkides pealkirjale.

Vebinari saad järele vaadata siit

Vebinar toimus ESFi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning oli osalejatele tasuta.