Kutse taotlemine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonile Andras on antud täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja õigused kuni 24.04.2022 (SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu 25.04.2017 otsus nr 10).

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutseid andnud alates 2004. aastast. 

Täiskasvanute koolitaja kutsed on vastavuses Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemetega 5-8.

Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Dokumentide esitamise tähtajad täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks on 1. oktoober 2021 ja 1.  veebruar 2022.

Enne kutse taotlemist palume tutvuda kutsestandardidega ja hinnata, millise  taseme kompetentsidele teadmised, oskused ja kogemused vastavad. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused – vt kutse andmise kord, peatükk 2.
Enne taotluse koostamist palume tutvuda  e-portfoolio juhendiga ja hindamisstandardiga.

Dokumendid vaadatakse kutse andja poolt läbi kahe nädala jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaega. Seejärel toimub kutseeksam ning lõpliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta teeb kutsekomisjon kahe kuu jooksul.

2021 sügisvooru ajakava
01.10.2021                     Taotluste esitamise tähtaeg
01.10 - 11.10.2021         Esitatud dokumentide läbivaatamine
11.10 -12.11.2021          Kutseeksamid
22.11.2021                     Kutsekomisjoni koosolek

Kutse taotlemise dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile kutse@andras.ee

ABIKS TAOTLEJALE: