Kutse taotlemine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonile Andras on antud täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja õigused kuni 24.04.2027 (SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu 24.04.2022 otsus nr 31).

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutseid andnud alates 2004. aastast. 

Täiskasvanute koolitaja kutsed on vastavuses Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemetega 5-8.

Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Dokumentide esitamise tähtaeg täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks ja taastõendamiseks  on 1. november 2022.

Enne kutse taotlemist palume tutvuda kutsestandardidega ja hinnata, millise  taseme kompetentsidele teadmised, oskused ja kogemused vastavad. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused – vt kutse andmise kord, peatükk 2.
Enne taotluse koostamist palume tutvuda  e-portfoolio juhendiga ja hindamisstandardiga.

Dokumendid vaadatakse kutse andja poolt läbi kahe nädala jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaega. Seejärel toimub kutseeksam ning lõpliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta teeb kutsekomisjon kahe kuu jooksul.
 

Kutse taotlemise dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressile kutse@andras.ee

ABIKS TAOTLEJALE:

 • Kutse taotlemise vebinarid toimuvad
  4.oktoober 17:00, vene keeles
  5.oktoober 17:00, eesti keeles
 • Kutse taotlemise seminar toimub 6.oktoobril Tallinnas.
 • Podcastid kutse taotlemisest
  eesti keeles
  vene keeles