Tasud

 

Kutseeksami tasu

Taastõendamise tasu

Täiskasvanute koolitaja, tase 5

110.00 EUR

70.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, tase 6

140.00 EUR

85.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja- suhtlemistreener, tase 6

265.00 EUR 210.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, tase 7

175.00 EUR

85.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7

300.00 EUR

210.00 EUR

Täiskasvanute koolitaja, tase 8

219.00 EUR

101.00 EUR

 
 
Taastõendajate kompetentside hindamine toimub üldjuhul dokumentide põhjal, seetõttu on taastõendamise tasu väiksem. Juhul kui esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik kutset anda, võib taastõendaja taotleda hindamise teist etappi (tõenduspõhist intervjuud), mille  eest  tuleb tasuda täiendavalt (kutseeksami ja taastõendamise tasu vahe).  

Tasu palume maksta taotlemise tähtajaks ETKA Andras pangakontole  EE472200221010097390 ning selgitusse märkida "kutse taotlemine ja taotleja nimi".
Vajadusel esitame arve.

 

Tasu on dokumentide läbivaatamise ja kutseeksami läbiviimise eest, seega kutse mitteandmise korral summat ei tagastata.