Kutse- ja hindamisstandardid

Alates 2017. aastast kehtivad uued täiskasvanute koolitaja kutsestandardid.

Kutsestandardite lisad:
Lisa 1. Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused
Lisa 2. Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 3. Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks

Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutsestandard sisaldab spetsialiseerumist suhtlemistreeningule kutsenimetusega täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7.

 

Täiskasvanute koolitaja hindamisstandardid:
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 hindamisstandard
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 hindamisstandard
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 hindamisstandard
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 hindamisstandard

Suhtlemistreeningule spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6) taotlejate kompetentse hinnatakse esmalt täiskasvanute koolitaja, tase 6 hindamisstandardi alusel ning seejärel suhtlemistreeningu sptetsialiseerumisega seotud kompetentside hindamisstandardi alusel.
Suhtlemistreeningule spetsialiseerumise (täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7) taotlejate kompetentse hinnatakse esmalt täiskasvanute koolitaja, tase 7 hindamisstandardi alusel ning seejärel suhtlemistreeningu sptetsialiseerumisega seotud kompetentside hindamisstandardi alusel.