Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
10/05/2022
 

12.mail toimus juba kaheksandat korda koolitajate mittekonverents "Täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus kriisi ajal."

Mittekonverentsil mõtiskleti koos Itaalia eksperdiga harmooniast ja ebakõlast kui liikumapanevast jõust täiskasvanuõppes. Vaagiti, kuidas on kriisid mõjutanud täiskasvanuõpet Eesti erinevates organisatsioonides ja valdkondades ja arutati, millist mõju on see...

 
Loe edasi »
 
26/04/2022
 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

“Kiiresti muutuvas maailmas peame olema valmis ennast pidevalt arendama ja täiendama,” ütles...

 
Loe edasi »
 
20/04/2022
 

2021. aasta kevadel viis ETKA Andras koostöös Kasvulava OÜ-ga läbi seminare teemal “Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel”. Seminaridest saadud inspiratsioon, selgelt tajutud vajadused ning edasiarendatud ideestik on viinud järgmise sammuni. ERASMUS+ "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" projekti raames oleme koostöös Kasvulava OÜ-ga välja töötanud aastase arenguprogrammi kohalikele...

 
Loe edasi »
 
6/04/2022
 

2022 kevadvoorus said kutse 41 esmataotlejat ja 4 taastõendajat, sh 2 täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreenerit.

Kokku on  1.aprilli seisuga 544 kutsega koolitajat.

Palju õnne!

Kutsetunnistuste register.

 
Loe edasi »
 
1/04/2022
 

Ilmus Andrase selle aasta esimene Infokiri, millega saab tutvuda siin

 
Loe edasi »
 
1/04/2022
 

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel.
Oleme koostöös Kasvulava OÜga välja töötanud arenguprogrammi, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste väljatöötamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate...

 
Loe edasi »
 
23/03/2022
 

ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad maakondades koostööseminare „Kas tulevik algab täna?“

Sellega jätkab Andras eelnevate aastate traditsiooni tuua kokku maakondade täiskasvanuhariduse erinevad osapooled.
Seminaride eesmärk on kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöövõimaluste arutelu. Koostööseminaride ...

 
Loe edasi »
 
22/12/2021
 

Ilmus Infokiri nr 6, millega saab tutvuda siin

 
Loe edasi »
 
6/12/2021
 

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1.veebruaril 2022 kell 23.59.

Info kutse taotlemise kohta on leitav www.andras.ee rubriigist “Koolitaja”, kus asuvad ka kehtivad vormid.

Kutse taotlemise vebinaride salvestused (06.01.2022) SIIN:

  • 06.01.2022 ...
 
Loe edasi »
 
1/12/2021
 

Meistriklassi eri: Andragoogika valdkond 35

Andragoogika valdkond tähistab sellel aastal 35 aasta juubelit.

Tähistame seda sündmust ANDRASE meistriklassiga  "Õnneks on vaja õppida".

Millised on andragoogika fundamentaalsed seisukohad  ja kuidas täiskasvanute õppimine on seotud õnne ja heaoluga, on küsimused, mida arutame koos Larissa Jõgi ja...

 
Loe edasi »
 

Pages