Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
26/04/2023
 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

„Täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamisest on saanud paljude inimeste töö- ja eraelu lahutamatu osa....

 
Loe edasi »
 
25/04/2023
 

4.mail toimub Harjumaa koostööseminar "Tulevik algab täna!", kuhu on oodatud kõik Harjumaa täiskasvanuhariduse osapooled.

Aeg: 4. mai 2023Koht: Öpiku Konverentsikeskus, ruumis Universum/Galaktika, Valukoja 8.
Sihtgrupp: seminaril osalevad Harjumaa KOVide esindajad ja täiskasvanuhariduse võrgustiku liikmed sh MAK, õppeasutused, mäluasutused, Kodukant, ANK, tööandjad jt ning haridus- ja...

 
Loe edasi »
 
4/04/2023
 

Millal viimati jagasid koolitajatest kolleegidega rõõme ja muresid, juurdlesid Sulle oluliste tööteemade üle, leidsid probleemidele uusi lahendusi, said toetatud ja jõustatud?
Seda kõike on võimalik teha supervisioonis ehk valdkondade üleses süsteemses nõustamisprotsessis, kus abistatakse inimestega töötavaid spetsialiste, võimaldades teadvustada enda, oma tööalaste ülesannete ja tööandja vastastikust mõju ning...

 
Loe edasi »
 
31/03/2023
 

Ilmus Andrase Infokiri nr 1/ 2023 , millega saate tutvuda SIIN

 
Loe edasi »
 
30/03/2023
 

ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant kutsuvad külaliikumise ja kogukonna eestvedajaid seminarile "Kogukond täiskasvanud õppija võimestajana". Elukestva õppe võti peitub inimeste soovis ja julguses õppida. Kuidas luua alus heale koostööle omavalitsuste ja kogukondade vahel, mis seda soovi ja julgust toetaks nii, et omavalitsustes elavatel inimestel kasvaks teadlikkus õppimisvõimalustest ja oleks kohalikul tasandil võimalused...

 
Loe edasi »
 
31/01/2023
 

Eelmisel aastal korraldas ETKA Andras Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames motivatsioonipakettide läbiviimist madalamaharidustasemega väikelaste vanematele 8 Eesti maakonnas. Motivatsioonipakettide läbiviimiseks töötati välja soovituslik programm mahus 20 akadeemilist tundi. Programm sisaldas temaatilisi loenguid, arutelusid, erinevaid grupitegevusi, kohtumisi karjäärinõustajaga,...

 
Loe edasi »
 
16/01/2023
 

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1.märtsil 2023 kell 23.59.

Info kutse taotlemise kohta on leitav www.andras.ee rubriigist “Koolitaja”, kus asuvad ka kehtivad vormid.

Kutse taotlemise õpitoad veebis toimuvad:

  • 6.02.2023 eestikeelne vebinar, ...
 
Loe edasi »
 
2/01/2023
 

Ilmus Andrase Infokiri nr 6, millega saate tutvuda SIIN

 
Loe edasi »
 
22/12/2022
 

2022 sügisvoorus said kutse  45 kutse taotlejat, nendest 26 esmataotlejat ja 18 taastõendajat.

Taastõendajate hulgas oli ka üks täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener.

Kokku on 546 kutsega koolitajat.

Palju õnne!

Kutsetunnistuste register.

 
Loe edasi »
 
21/11/2022
 

Rasmus Kagge juhtimisel toimub 23. novembril täiskasvanuhariduse foorum „Uued ja paindlikud õpivõimalused täiskasvanutele“.

Eesti elanike huvist täienduskoolituste, eriti mikrokvalifikatsioonide ja -kraadide omandamise vastu räägib Anna Karolin Kantar Emorist. Karin Tudal, Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni juhatuse liige tutvustab Prantsusmaa individuaalsete õpikontode süsteemi. Eneken...

 
Loe edasi »
 

Pages