Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
20/06/2022
 

Ilmus Andrase Infokiri nr 3, millega saate tutvuda SIIN

 
Loe edasi »
 
6/06/2022
 

Vastavalt Hariduse Kutsenõukogu 20.04.2022 koosoleku otsusele kuulutati täiskasvanute koolitaja kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras. Andrase kutse andmise õigused kehtivad kuni 24.04.2027.

Kutsete taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 2022.aastal on 1. november 2022.
Hetkeseisuga on 544 kutsega koolitajat. Kutse taotlemise kohta saad...

 
Loe edasi »
 
19/05/2022
 

Vastavalt Hariduse Kutsenõukogu 20.04.2022 koosoleku otsusele kuulutati täiskasvanute koolitaja kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras. Andrase kutse andmise õigused kehtivad kuni 24.04.2027.
Kutsete taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 2022.aastal on 1. november, hetkeseisuga on 544 kutsega koolitajat. Kutse taotlemise kohta saad täpsemalt lugeda...

 
Loe edasi »
 
19/05/2022
 

Ilmavalgust nägi Andrase  selle aasta  Infokiri nr 2,  milega saab tutvuda SIIN

 
Loe edasi »
 
10/05/2022
 

12.mail toimus juba kaheksandat korda koolitajate mittekonverents "Täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus kriisi ajal."

Mittekonverentsil mõtiskleti koos Itaalia eksperdiga harmooniast ja ebakõlast kui liikumapanevast jõust täiskasvanuõppes. Vaagiti, kuidas on kriisid mõjutanud täiskasvanuõpet Eesti erinevates organisatsioonides ja valdkondades ja arutati, millist mõju on see...

 
Loe edasi »
 
26/04/2022
 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

“Kiiresti muutuvas maailmas peame olema valmis ennast pidevalt arendama ja täiendama,” ütles...

 
Loe edasi »
 
20/04/2022
 

2021. aasta kevadel viis ETKA Andras koostöös Kasvulava OÜ-ga läbi seminare teemal “Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel”. Seminaridest saadud inspiratsioon, selgelt tajutud vajadused ning edasiarendatud ideestik on viinud järgmise sammuni. ERASMUS+ "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" projekti raames oleme koostöös Kasvulava OÜ-ga välja töötanud aastase arenguprogrammi kohalikele...

 
Loe edasi »
 
6/04/2022
 

2022 kevadvoorus said kutse 41 esmataotlejat ja 4 taastõendajat, sh 2 täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreenerit.

Kokku on  1.aprilli seisuga 544 kutsega koolitajat.

Palju õnne!

Kutsetunnistuste register.

 
Loe edasi »
 
1/04/2022
 

Ilmus Andrase selle aasta esimene Infokiri, millega saab tutvuda siin

 
Loe edasi »
 
1/04/2022
 

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel.
Oleme koostöös Kasvulava OÜga välja töötanud arenguprogrammi, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste väljatöötamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate...

 
Loe edasi »
 

Pages