ETKA Andrase ja Eesti Külaliikumise Kodukant ühisseminar

ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant kutsuvad külaliikumise ja kogukonna eestvedajaid seminarile "Kogukond täiskasvanud õppija võimestajana". Elukestva õppe võti peitub inimeste soovis ja julguses õppida. Kuidas luua alus heale koostööle omavalitsuste ja kogukondade vahel, mis seda soovi ja julgust toetaks nii, et omavalitsustes elavatel inimestel kasvaks teadlikkus õppimisvõimalustest ja oleks kohalikul tasandil võimalused õpiampsudeks? Millised on kogukondade kaasamise head praktikad? Seminaril jagab Voose isemajandava küla kogemusi Tanel Talve, ülevaate Soome külaliikumisest teeb Liia Lust, Jaanika Toome räägib, kuidas õnnestus Mulgimaa peremängul kogukonnad ühise eesmärgi nimel tegutsema panna, Saue valla "Meeste aastast" ning omavalitsuse ja kogukondade koostöökogemusi jagab Kaija Velmet. 

Seminar toimub 19.aprillil Adavere mõisas, kell 11-14. Registreerida saab siin