Kutsega koolitajate küsitluse tulemused

Andras tegi koostöös Tallinna Ülikooliga küsitluse kutsega täiskasvanute koolitajate seas. Soovisime saada tagasisidet, miks kutset taotletakse ja kuidas koolitajad end arendavad. Samuti palusime hinnata kutse vajalikkust ja esitada ettepanekuid. Loe esmase analüüsi põhjal valminud artiklit siit.