Koolitaja professionaalne eneseareng

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja  ja  kutse andja alates 2004  aastast. ​ ​

Eestis on 544 kutsega täiskasvanute koolitajat.

Kutse populariseerimiseks ja koolitaja professionaalse arengu toetamiseks korraldab Andras

kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklasse, sümpoosione, konverentse ning

koordineerib piirkondades toimuvat koolitajate vahelist koostööd.

Täiskasvanute koolitajate väljaõppe kursuste koolituspakkujad, oktoober 2022.

Täiskasvanute koolitajatele mõeldud tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Meistriklassid

Alates 2008. aastast toimuvad kutsega koolitajate meistriklassid, kus koolitajad jagavad oma kogemusi ja tutvuvad parimate praktikatega. Meistriklasside tegevus

 • toetab kutsega koolitajate professionaalset arengut
 • võimaldab koolitajate kogukonnal omavahel suhelda.

Meistriklasse viivad läbi erinevate valdkondade kutsega koolitajad, mis annab osalejatele võimaluse tutvuda erinevate koolituspraktikate ja teemadega.

Varasemad meistriklassid SIIN.

2023 meistriklasside info tulekul veebruari kuu jooksul.

2022 MEISTRIKLASSID

2021 MEISTRIKLASSID 

2020 MEISTRIKLASSID

2019 MEISTRIKLASSID

2018 MEISTRIKLASSID

2017 MEISTRIKLASSID

Sümpoosionid

Täiskasvanuhariduse-alaste sümpoosionide keskseks ideeks on mõtiskleda ja arutleda aktuaalsetel andragoogilistel teemadel.

Sümpoosionid on mõeldud kõigile täiskasvanuhariduse osapooltele ja huvigruppidele.

Varasemad sümpoosionid SIIN

Konverentsid

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja alates 2004 aastast ja oli kutse andja 2004 - 2016. Täiskasvanute koolitaja kutse tõendab koolitaja kompetentsust ning on kvaliteedi garantiiks koolitaja teenuse kasutajale.
Täiskasvanute koolitajad on tegevad erinevates sektorites. Koolitajaks kujunetakse sageli oma põhitöö kõrvalt, mis on individuaalne ja pikaajaline protsess.
Koolitajate kogemused võimaldavad saada ülevaate erinevatest teekondadest ühise väärtusruumi loomisel ning professionaalse kogukonna tekkimisest Eestis.

 

12.05.2022 toimus  VIII koolitajate mittekonverents "Täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus kriisi ajal."

Mittekonverentsil mõtiskleti koos Itaalia eksperdiga harmooniast ja ebakõlast kui liikumapanevast jõust täiskasvanuõppes. Vaagiti, kuidas on kriisid mõjutanud täiskasvanuõpet Eesti erinevates organisatsioonides ja valdkondades ja arutati, millist mõju on see avaldanud koolitaja kompetentsusele ja milliseid kompetentse peavad meie koolitajad arendama, et jätkuvalt pakkuda kvaliteetset ja õppijate vajadustele vastavat õpet.

Mittekonverentsi info SIIN
Sündmuse salvestus SIIN
 

18.05.2021 toimus VII koolitajate mittekonverents "Andragoogika praktikas"
Mittekonverentsiga alustati kahe suursündmuse - andragoogika 35. sünnipäeva ja ETKA Andrase 30. sünnipäeva tähistamise perioodi. 
Mittekonverentsi salvestus SIIN. 

29.10.2020 toimus VI koolitajate mittekonverents "Hübriidkoolitus"
Veebipõhisel mittekonverentsil oli kaks fookust: 
1. Koolitajale vajalikud oskused ja tööriistad, et olla konkurentsivõimeline ja toetada õppijat muutunud koolitusvaldkonnas 
2. Õppijale vajalikud oskused, et õppida edukalt muutunud koolitusvaldkonnas

Sündmus algas Aasta koolitaja 2020 tunnustamisega.  Aasta koolitaja 2020 laureaat oli Terje Paes, aasta koolitaja 2020 eripreemia sai Amino Põldaru 
Lähem info tunnustatute kohta SIIN
Sündmuse salvestus SIIN

21.novembril 2019 toimus koostöös EPALEga mittekonverents "Koolituse headus"
Mittekonverentsi eesmärk oli täiskasvanuhariduse kogukonna arutelukultuuri edendamine ning kogukonnale olulistele küsimuste fookusse seadmine, et leida üheskoos neile lahendus. 
Sündmuse info SIIN
Koolitajate mittekonverentsi sissejuhatav osa ja aasta koolitaja tunnustamise video SIIN  ja rühmaarutelude kokkuvõttev video SIIN

15.mail 2018 toimus koostöös EPALEga mittekonverents "Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis"
Koolitajate mittekonverentsi teemaarutelude ülevaade SIIN  ja kokkuvõttev video SIIN

29.septembril 2017 toimus konverents "Täiskasvanute koolitaja sotsiaalsete muutuste tuules"
Koolitajate konverentsi ettekanded ja videosalvestus SIIN

10. juunil 2016 toimus konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".
Koolitajate konverentsi ettekanded ja videosalvestus SIIN.

     

Koolitajate piirkondlikud töötoad

Koolitajate piirkondlikud töötoad võimaldavad

 • luua võimalusi täiskasvanute koolitajatel jagada omavahelisi kogemusi ja praktikaid
 • õppida "kolleegilt kolleegile" põhimõttel
 • tutvuda erinevate sektorite ja valdkondade koolitajate praktikatega
 • populariseerida täiskasvanute koolitaja kutset
 • toetada koolitajate piirkondlikku ja kogukondlikku aktiivsust.

Koolitajate piirkondlikud töötoad toimuvad Tartus, Narvas, Saaremaal, Lääne-Virumaa, Võrumaal, Tallinnas, Pärnus, Ida-Virumaal ja Läänemaal.

Kui Sulle pakub huvi liituda täiskasvanute koolitajate piirkondlike töötubade tegevusega, siis võta ühendust oma piirkonna eestvedajaga.

Piirkondlike töötubade eestvedajate kontaktid SIIN.

TÖÖTUBADE TEGEVUSED 2023 

EPALE

EPALE on uus mitmekeelne veebikeskkond ja mõeldud kõigile, kes on kaasatud täiskasvanute koolitamisse või selle korraldamisse. Selle eesmärk on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanute koolitajate kogukond ja parandada täiskasvanuõppe kvaliteeti ja kättesaadavust Euroopas.
 
EPALE sisaldab:
 •  uudiseid
 • artikleid
 • dokumente
 •  uuringuid
 • kalendrit
 • partnerite otsingut
 • blogi
 • sõnastikku.

Keskkonna sisu on võimalik jälgida tellides uudiskirja ja liitudes interaktiivne kogukonna Twitteris ja Facebookis.