Meistriklassid 2021

Meistriklasside kalender 2021

Meistriklassidesse registreeruda saab 3 nädalat enne toimumise algust meie kodulehel.

Meistriklassid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.

NB! 2021 aasta meistriklassid toimuvad vastavalt oludele ja võimalustele auditoorselt või veebipõhiselt lähtudes Terviseameti soovitustest.

27.04. Digiturvalisus. Meistriklass toimub veebipõhiselt.

09.06. Organisatsioonide ja meeskondade varjatud dünaamika

08.09. Digivahendite ja -lahenduste kasutamine veebipõhises õppes

27.10. Õpiühiskond

Digiturvalisus

Pidevalt suureneva internetikasutusega võime kaotada digimaailmas oma valvsuse. Veebiavarustes surfamine, oma seadmete kasutamine, koolitusmaterjalide jagamine ja kasutajakontode loomine eeldab eetilist käitumist ja teadlikke valikuid. Privaatsuse seadistamine veebikeskkondades ei pruugi alati vastata meie ootustele ning meid võivad tabada „üllatused“. Digitaalsete materjalide lihtne kättesaadavus koolitusmaterjalide koostamisel eeldab meilt viitamist allikatele ja omaloodud koolitusmaterjalidele õigete kasutuslitsentside lisamist.

TEEMAD:

 1. Infomanipulatsioon. Uudiste ja andmete usaldusväärsus, vale ja õige äratundmine
 2. Turvaline käitumine internetis ja oma nutiseadmete tehniline seadistamine turvaliseks kasutamiseks. Privaatsussätted Googles ja sotsiaalmeedias
 3. Küberkiusamise ja petuskeemide näiteid nende äratundmiseks
 4. Koolitusmaterjalide koostamine ja veebis avaldamine: viitamine, allikaloendid ja kasutuslitsentsid

Kaugkoolituse raames toimub teemade käsitlemine aktiivõppemeetodite kasutamise näidetega: ühismaterjali loomine, rühmatööd, arutelud, veebipõhine väitlemine, interaktiivsed testid jm.

Meistriklassi viib läbi Anne Rosenberg, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppedisainer, EKKA e-kursuste kvaliteedi töörühma liige, Harno ja projekti „Targalt internetis“ koolitaja, (täiskasvanute koolitaja tase 6)

Organisatsioonide ja meeskondade varjatud dünaamikad

 • Miks on meeskonnaliikmete vahelised suhted keerulised ja millest see tuleneb?
 • Millised on seosed nende seosed meie peredünaamikatega?
 • Miks me valime töötamiseks just sellise elukutse?
 • Mida tähendab lojaalsus töösüsteemis?

Viimased arengud organisatsiooni teaduse vallas avavad uusi võimalusi, et paremini  mõista, kuidas tekivad meeskonna ja organisatsiooni varjatud dünaamikad. Läbi süsteemse lähenemise on võimalik avastada nn. „peidetud“ dünaamikaid, mis näitavad, et palju probleemid, mis toimivad tööelus tulenevad sellest kui organisatsiooni seadused ei ole tasakaalus.
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkabki vastama antud koolitus, mis peamiselt põhineb pere-ja organisatsisooni konstellatsioonide teadmistel. Näitame läbi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste mudelite, kuidas toimivad organisatsisooni- ja meeskonna seadused.

Meistiklassi viib läbi Karin London – superviisor, coach ja koolitaja, TIP koolitused OÜ, (täiskasvanute koolitaja tase 6)

Digivahendite ja -lahenduste kasutamine veebipõhises õppes

Meistriklass on mõeldud koolitajatele, kes soovivad arutleda ja jagada oma kogemusi  erinevate digivahendite ja -lahenduste kasutamisest veebipõhises õppes.

 • Kuidas valida digivahendeid ja -lahendusi õppe eesmärkidest, õppijatest ja õppesisust lähtuvalt?
 • Milliseid digilahendusi ja keskkondi mis otstarbel kasutada, milline on nende kasutajakogemus, mis töötab hästi, mis on ohud?
 • Kuidas toetada õppijate digipädevusi?
 • Kuidas toetada suhtlemist ja koostööd?
 • Kuidas planeerida veebipõhist koolitust, kuidas koostada õppematerjale, kuidas koguda tagasisidet?

Meistriklassi viib läbi Merje Vaide, BCS koolitus, projektijuht-lektor, (täiskasvanute koolitaja, tase 6)

 

Õpiühiskond

Mis on õpiühiskond? Kuidas seda defineerida? Kas oleme nõus väitega, et kui suhtumine haridusse muutub ning kõigil inimestel tekib soov õppida ning hoida end pidevalt kursis kõige uuega, kui on tunnistatud, et ühiskonna areng saab toimuda vaid haritud inimeste toel, alles siis võime rääkida õpiühiskonna kujunemisest? Kas me oleme Eestis juba jõudnud õpiühiskonda? Oleme teel sinnapoole? Selle lävel? Või on veel vaja käia pikk tee, et sinna jõuda?  Terminit „õpiühiskond“ võime aegajalt kohata Eesti tulevikule suunatud aruteludes, eelkõige haridusalastes mõttevahetustes või kirjatükkides. Seda nähakse kui olulist alustala, ilma milleta tänapäeva, aga eelkõige tulevikuühiskond pole jätkusuutlik. Ometi peame tõdema, et põhjalikku ülevaadet ja/või õpetust, kuidas siis õpiühiskonda kujundada ei leia me kuskilt. Tahaksin meistriklassi osalejatega vahetada mõtteid ja ehk leida ka vastuseid järgmistele küsimustele:

 1. Miks me, ma mõtlen täiskasvanute koolitajad, peaksime hoolima sellest, et Eestist kujuneks õpiühiskond?
 2. Kas see on täiskasvanute koolitajate mure? EI? Või siiski JAH?
 3. Kui viimane vastus on tõene, siis mida me peaksime tegema, et õpiühiskonna kujundamisele kaasa aidata? Kõik koos ja igaüks meist eraldi!
 4. Milline on täiskasvanute koolitajate vastutus?

Küsimusi on palju, vastuseid paraku me ei tea. Või ei ole proovinud leida! Loodan, et saame koos astuda sammu selle poole, et meie täiskasvanute koolitajate roll õpiühiskonna kujundamisel Eestis kasvab märkimisväärselt!

Meistriklassi viib läbi Talvi Märja,  andragoogika ja juhtimistöö õppetooli rajaja, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, (täiskasvanute koolitaja, tase 8)