Meistriklassid 2018

Meistriklasside kalender 2018

Meistriklassidesse registreeruda saab 3 nädalat enne toimumise algust meie kodulehel.

Meistriklassid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.

14.06 Õppija kaasamist toetavad infotehnoloogilised õppevahendid, Tallinn

8.11. Lugude jutustamine kui tööriist "koolitaja kohvris", Tartu

Õppija kaasamist toetavad infotehnoloogilised õppevahendid

Töötoa esimeses osas arutletakse koos õppegrupiga, kuidas tänapäevased infotehnoloogilised vahendid on muutnud õppeprotsessi planeerimist ja läbiviimist ning miks on oluline täiskasvanud õppijaid kaasata õppeprotsessi igas etapis.

Töötoa teises osas proovivad õppijad ise interaktiivsete vahendite kasutamist õppeprotsessi ettevalmistamisel ja koostamisel. 

Töötoas proovitakse läbi vahendid:

  • koolitusprotsessi planeerimiseks ja koolitusvajaduste väljaselgitamiseks;
  • tsitaatide ja allikaviidete koostamiseks;
  • koolitusprotsessi käigus märkmete tegemiseks;
  • interaktiivsete esitluste koostamiseks; 
  • mõistekaartite koostamiseks
  • infograafikate koostamiseks.

Töötoas osalemiseks peab osaleja:

EPALE keskkonda lisatakse koolituses kasutatavad õppematerjalid ja käsitletavate infotehnoloogiliste vahendite juhendid. Kaasa tuleb võtta süle- või tahvelarvuti. Töötoa kestus on 6 akadeemilist tundi.

Töötoa viivad läbi kutsega koolitajad Veronika Tuul ja Georgi Skorobogatov

Veronika Tuul on õppedisainer ja koolitaja. Praktikuna huvitab teda tehnoloogia abil õppimise võimaluste laiendamine tööalases täienduskoolituses ja professionaalses arengus. Omab täiskasvanukoolitaja, tase 7 kutset.

Georgi Skorobogatov on koolitaja, õppejõud ja koolitajate kogukonna edendaja. Tema koolitusvaldkonnad on koolitamine ja õpetamine, õppimise toetamine ja uurimisvaldkond on refleksioon. Omab magistrikraadi andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutset.

 

Lugude jutustamine kui tööriist "koolitaja kohvris"

Kuidas tekivad lood, miks neid kasutada? Kas lugude jutustamine aitab koolitust rikastada? Kuidas teha koolitus oma valdkonnast tulenevalt nauditavamaks kasutades lugude rääkimist?

Meistriklassi viib läbi Tiina Leosk, Leoski Koolitus. Tiinal on täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse. Tiina oli ka aasta koolitaja 2017. Loe Tiina kohta lähemalt SIIN.