Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
4/09/2016
 

 

29. septembril 2016 kell 11.00 – 15.00 toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18)täiskasvanuhariduse teabepäev.

Teabepäeval tehakse ülevaade 1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) rakendamisest. Tutvustatakse täienduskoolituse õppekavadele esitatavaid nõudeid. Samuti käsitletakse, kuidas ja miks...

 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

10. juunil 2016 toimus hotellis Nordic Hotel Forum konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja...

 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

2016. aasta kevadvoorus anti kutse 74 täiskasvanute koolitajale, kellest 57 olid esmataotlejad ja 17 taastõendajad.

Kokku on Eestis kutsega täiskasvanute koolitajaid 428.

Kutsetunnistuste register

 

NB! Järgmine kutsetaotlemise tähtaeg on 1. septembril 2016!

...
 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

10. juunil 2016 toimub hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute...

 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

1. septembril 2016 on järjekordne täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemise tähtaeg.

Kutse taotlemine toimub kahes osas:

  • Dokumentide nõuetekohane esitamine;
  • Kutsetaotlejate hindamine ehk kutseeksam, mis toimub kahes etapis:
    • dokumentide põhjal hindamine,
    • tõenduspõhine intervjuu.
 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 
 
Loe edasi »
 
16/06/2016
 

10. juunil 2016 toimus hotellis Nordic Hotel Forum konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja 2004. aastast. Eestis on...

 
Loe edasi »
 
7/06/2016
 

10. juunil 2016 toimub hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja...

 
Loe edasi »
 
24/05/2016
 

Nüüd on õige aeg märgata inimesi, kes õppimise läbi on oma elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

Aasta õppija 2015 Ivan Boitšuk„Õppimine on minu...

 
Loe edasi »
 
18/05/2016
 

14. juunil 2016 toimub hotelli Euroopa Tallinna saalis (Paadi 5, Tallinn) meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema on "Surve või pinge?" ehk enda ja grupi juhtimine pingeolukorras.

Meistriklassis osalemine annab uusi mõtteid, ideid survestavate olukordade leevendamiseks ning kogemusi enda enesetunde hoidmiseks pingelistes koolitussituatsioonides.

...

 
Loe edasi »
 

Pages