Tark ja tegus Eesti 2035

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna järgmise perioodi (2021 – 2035) strateegilist planeerimist. 
Strateegilise planeerimise eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline plaan nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

2019.a. valmis materjal "Ekspertrühmade tulevikuvisioonid ja ettepanekud Eesti haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna arendamiseks aastatel 2021-2035."

Tark ja tegus Eesti 2035 materjalid leitavad siin:

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/visiooniloome .