Andras pälvis tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi

Kutsekoda tunnustas kvaliteedimärgiga pühendunud kutse andjaid –  erialaliite ja teisi kutseeksamite läbi viimise õigusega organisatsioone, kes on eeskujuks kutseoskuste hindamisel.
Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul otsustati sel aastal tunnustada kutse andjaid, kes on kutseoskuste hindamise hästi läbi mõelnud. „Kõik tunnustatud organisatsioonid lähtuvad hindamisel kutse taotlejatest ning annavad eksami sooritanutele põhjaliku tagasiside. Samuti seistakse selle eest, et hindajad oleksid oma ala professionaalid ning tagatakse uutele hindajatele vajalik koolitus“, selgitas Kerem.
 

Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi pälvisid eeskujuliku hindamise korraldamise eest Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride ÜhendusEesti Noorsootöö KeskusEesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Spaaliit, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus.
Kõik tunnustatud organisatsioonid saavad oma kodulehele lisamiseks tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi.
Kutse andjate tunnustamine toimub neljandat aastat. Igal aastal valib Kutsekoda tunnustamiseks välja ühe aspekti kutse andmise tegevusest.Kvaliteedimärgid andis Kutsekoda üle eile, 18. detsembri õhtul Filmimuuseumis toimunud vastuvõtul. 

Vastuvõtu fotogalerii
Kutse andja õigused on 108 organisatsioonil.

Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist, koordineerib kutseeksamite korraldamist ning analüüsib Eesti tööjõu ja oskuste tulevikuvajadust. Kutsestandardid ja -tunnistused aitavad inimestel teha tarku karjäärivalikuid ning valida oskajaid meistreid.
Tunnuste pälvinud kutse andjate heade hindamispraktikate kohta saab lähemal lugeda EPALE kodulehelt – Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride ÜhendusEesti Noorsootöö KeskusEesti Rahvakunsti ja Käsitöö LiitEesti SpaaliitEesti Turvaettevõtete LiitEesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon AndrasKutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus.