Koolitaja professionaalne eneseareng

ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja alates 2004 aastast ja oli kutse andja 2004 - 2016.

Käesoleval ajal toimub kutsestandardite uuendamine.

Eestis on 410 kutsega täiskasvanute koolitajat.

Kutse populariseerimiseks ja koolitaja professionaalse arengu toetamiseks korraldab Andras kutsega täiskasvanute koolitajate meistriklasse, sümpoosione, konverentse ning koordineerib piirkondades toimuvat koolitajate vahelist koostööd.

Täiskasvanute koolitajatele mõeldud tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Meistriklassid

Alates 2008. aastast toimuvad kutsega koolitajate meistriklassid, kus koolitajad jagavad oma kogemusi ja tutvuvad parimate praktikatega. Meistriklasside tegevus

 • toetab kutsega koolitajate professionaalset arengut
 • võimaldab koolitajate kogukonnal omavahel suhelda.

Meistriklasse viivad läbi erinevate valdkondade kutsega koolitajad, mis annab osalejatele võimaluse tutvuda erinevate koolituspraktikate ja teemadega.

Varasemad meistriklassid SIIN.

2017 MEISTRIKLASSID

2018 MEISTRIKLASSID

Sümpoosionid

Täiskasvanuhariduse-alaste sümpoosionide keskseks ideeks on mõtiskleda ja arutleda aktuaalsetel andragoogilistel teemadel.

Sümpoosionid on mõeldud kõigile täiskasvanuhariduse osapooltele ja huvigruppidele.

Varasemad sümpoosionid SIIN

Konverentsid

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja alates 2004 aastast ja oli kutse andja 2004 - 2016. Täiskasvanute koolitaja kutse tõendab koolitaja kompetentsust ning on kvaliteedi garantiiks koolitaja teenuse kasutajale.
Täiskasvanute koolitajad on tegevad erinevates sektorites. Koolitajaks kujunetakse sageli oma põhitöö kõrvalt, mis on individuaalne ja pikaajaline protsess.
Koolitajate kogemused võimaldavad saada ülevaate erinevatest teekondadest ühise väärtusruumi loomisel ning professionaalse kogukonna tekkimisest Eestis.

29.septembril 2017 toimus konverents "Täiskasvanute koolitaja sotsiaalsete muutuste tuules"
Koolitajate konverentsi ettekanded ja videosalvestus SIIN

10. juunil 2016 toimus konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".
Koolitajate konverentsi ettekanded ja videosalvestus SIIN.

     

Koolitajate piirkondlikud töötoad

Koolitajate piirkondlikud töötoad võimaldavad

 • luua võimalusi täiskasvanute koolitajatel jagada omavahelisi kogemusi ja praktikaid
 • õppida "kolleegilt kolleegile" põhimõttel
 • tutvuda erinevate sektorite ja valdkondade koolitajate praktikatega
 • populariseerida täiskasvanute koolitaja kutset
 • toetada koolitajate piirkondlikku ja kogukondlikku aktiivsust.

Koolitajate piirkondlikud töötoad toimuvad Tartus, Narvas, Saaremaal, Lääne-Virumaa, Võrumaal, Tallinnas ja Pärnus.

Kui Sulle pakub huvi liituda täiskasvanute koolitajate piirkondlike töötubade tegevusega, siis võta ühendust oma piirkonna eestvedajaga.

Piirkondlike töötubade eestvedajate kontaktid SIIN.

TÖÖTUBADE TEGEVUSED 2018

EPALE

EPALE on uus mitmekeelne veebikeskkond ja mõeldud kõigile, kes on kaasatud täiskasvanute koolitamisse või selle korraldamisse. Selle eesmärk on luua tugev üleeuroopaline täiskasvanute koolitajate kogukond ja parandada täiskasvanuõppe kvaliteeti ja kättesaadavust Euroopas.
 
EPALE sisaldab:
 •  uudiseid
 • artikleid
 • dokumente
 •  uuringuid
 • kalendrit
 • partnerite otsingut
 • blogi
 • sõnastikku.

Keskkonna sisu on võimalik jälgida tellides uudiskirja ja liitudes interaktiivne kogukonna Twitteris ja Facebookis.