Täiskasvanuhariduse foorum (THF)

1997. aasta sügisel toimus esimene täiskasvanuhariduse foorum. Alates II täiskasvanuhariduse foorumist on see üritus liidetud täiskasvanud õppija nädalaga.

Täiskasvanuhariduse foorumi korraldamise eesmärgid:

· avalikkuse tähelepanu tõmbamine elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse tähtsusele;
· avaliku diskussiooni käivitamine aktuaalsete haridusprobleemide üle;
· erinevate täiskasvanuhariduse toimegruppide ja sotsiaalsete partnerite - poliitikud, tööandjad, töövõtjad, koolitajad - koostöö edendamine;
· surve avaldamine poliitiliste otsuste tegijatele ja ettepanekute väljatöötamine riiklikele institutsioonidele hariduspoliitiliste otsuste langetamiseks;
· riiklike ja erastruktuuride ning kolmanda sektori jõupingutuste ühendamine hariduselu edendamiseks

THF toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Varasemad foorumid

XXI täiskasvanuhariduse foorum

26. oktoobril 2017.a.  toimus XXI täiskasvanuhariduse foorum, mille fookuses on erinevatest põlvkondadest õppijad.

Foorumil otsiti vastuseid aktuaalsetele haridusküsimustele ning prooviti leida lahendusi elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse probleemidele. Ühtlasi arutati, kuidas saab koolitaja kiiresti arenevas ühiskonnas täita erinevatest põlvkondadest õppijate ootusi – milliseid metoodikaid selleks kasutada ning kuidas uusi lähenemisi rakendada.

Foorumi peaesinejateks olid oma valdkonna tipud: täiskasvanuhariduse seotusest kaasaegse õpikäsitusega rääkis Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, erinevate põlvkondade koolitamise edulugu tutvustas Elisa Eesti AS näitel personalijuht Kaija Teemägi. Paneeldiskussioonis jagasid kogemusi ja teadmisi: Marika Kaasik, Tiina Tambaum, Kairi Pauskar, Jelena Lohmatova ja Elmo Puidet.

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldavad alates 1997. aastast Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. XXI foorum toimus koostöös JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Kojaga.

Generatsioonide video SIIN

Foorumi ettekanded SIIN ja esinejate info SIIN

Foorumi otseülekande salvestus SIIN

XXII täiskasvanuhariduse foorum

XXII täiskasvanuhariduse foorum  toimus 26. oktoobril 2018 Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3).Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejatelt pakkusid strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi, mis suunavad meie tegevust järgmistel kümnenditel.
Foorumi ajakava ja ettekanded SIIN
Lauaarutelude kokkuvõtted SIIN
Foorumi salvestus SIIN