XVIII täiskasvanuhariduse foorum

 

XVIII täiskasvanuhariduse foorum "Tööturg ja töötaja oskused" toimus 17. oktoobril 2014 Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum.

Inimene on koolide toodang ja tööandja jaoks ressurss. Kuidas sobitada kokku täiskasvanu tahtmised, tööandja vajadused ja koolitajate poolt pakutav õpe? 

Foorumi eesmärk: erinevad osapooled – koolitajad, tööandjad ja õppijad – saavad ühtemoodi aru täiend- ja ümberõppe vajadustest ja võimalustest. Nii suudab igaüks selgemini tajuda oma rolli muutuste kavandamisel ja läbiviimisel.

Millised on vajalikud muutused? Erinevate uuringute ja vaatenurkade kaudu saame teada võtmeküsimused täiskasvanuõppe eesmärgistamisel ja arendamisel.

PÄEVAKAVA
 

10.30 – 11.00   Registreerumine ja tervituskohv
11.00 – 11.15   Foorumi avamine
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
11.15 – 11.55   Tööjõuturu prognoos 2022
Mario Lambing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaanalüütik
11.55 – 12.25   Täiskasvanute oskused ja nende kasutamine töökohal
Vivika Halapuu, Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi analüütik
12.25 – 13.00   Uus oskuste arendamise koordinatsiooni süsteem (OSKA) – kas lahendus kõigile probleemidele?
Tiia Randma, SA Kutsekoda juhataja
13.00 – 14.00    Lõuna
14.00 – 15.45   Paneeldiskussioon "Kogemused ja õppetunnid töötajate täiend- ja ümberõppe korraldamisest"
    Hea praktika täiskasvanute täiend- ja ümberõppest seoses kutse andmisega.
Erle Tüür, Luua Metsanduskooli turismivaldkonna koordinaator, juhtkonna liige

Rainer Laigu, Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajanduse peaspetsialist, Eesti Metsa ja
Puidutööstuse Liidu kutsekomisjoni liige
    Näide töökohapõhise õppe korraldamisest koostöös Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega.
Tea Allikmäe, AS Viru Keemia Grupp (VKG) personalijuht
    Kolmepoolne koostöö oskustega töötajate ettevalmistamisel: tööandja, koolitaja, töötukassa.
Karin Andre, Eesti Töötukassa tööturukoolituse teenusejuht
15.45 – 16.00   Kokkuvõte päevast

Foorumit modereeris Hille Hinsberg, Poliitikauuringute keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi ekspert.          

 

 

Lisainfo: Sirje Plaks (sirje@andras.ee, 6211671)

Korraldaja ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Foorum toimus Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti "Õppiv Eesti 2014" raames ja oli osalejatele tasuta.