Piloottegevused

 

Ajavahemikul aprill kuni oktoober 2015 viidi ellu kaks piloottegevust:

1. Kogukonna toel õppima
Osalesid Pärnu, Rapla ja Viljandi täiskasvanute gümnaasiumid ning Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa kogukondade maakondlikud esindajad. Pioottegevust koordineeris Krista Habakukk, MTÜ Ideepada projektijuht.

2. Teine võimalus
Osalesid Kuressaare ja Pärnu täiskasvanute gümnaasiumid, kes kaasasid partneritena maakonna täiskasvanuhariduse erinevaid osapooli.

Piloottegevuste sihtrühm oli madala haridustasemega (ilma põhi- ja keskhariduseta) täiskasvanud.

Tegevuste eesmärk oli nimetatud sihtrühma õppimise juurde tagasitoomine ja pilootide käigus tekkinud tulemuste (koostöömudelite) kirjeldamine.
Oodatatavad tulemused:
- Septembris 2015 algaval õppeaastal tulevad piloodis osalenud inimesed (vähemalt üks osa inimesi) õppima täiskasvanute gümnaasiumidesse;
- Piloottegevuste kogemus annab sisendeid sihtrühmaga töötamiseks ESF-i perioodis 2015-2020.

 

Piloottegevuste ettevalmistamiseks toimunud seminari ja töötoa kokkuvõtted:
Töötuba "Kogukonna toel õppima", 18. - 19. märts 2015 Pärnumaa
Seminar "Teine võimalus", 26. - 27. märts 2015 Saaremaa

 

PILOOTTEGEVUSTE TULEMUSED
Kogukonna toel õppima
Teine võimalus

Piloottegevustega samal ajal toimus tööandjate teavitamine madala haridustasemega inimeste õpitee toetamisest ning teavituskampaania TERITA.

 

Piloottegevuste tulemusi tutvustati:
26.-27. oktoobril 2015 Võrumaal
29. oktoobril 2015 Tallinnas

Meediakajastus
Saarte Hääl (02.04.2015) http://www.saartehaal.ee/2015/04/02/taiskasvanute-gumnaasium-annab-teise-voimaluse/
Saarte Hääl (06.05.2015) http://www.digar.ee/id/nlib-digar:244441 (lk 8)
Meie Maa / Kuressaare Sõnumid (15.10.2015) https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=35&artid=66846

 

Lisainfo: Sirje Plaks (6211671, sirje@andras.ee)

 

Piloottegevused toimusid projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames.