Sotsiaalmeedia kampaania TERITA

Lõpetatud põhi- ja keskharidus loob uusi võimalusi edukamaks eluteeks

Facebooki leht asutati 2015. Selle eesmärk oli tõsta teadlikkust põhi- ja keskhariduse olulisusest ning äratada huvi täiskasvanute gümnaasiumides õpinguid jätkama.

TERITA – Facebooki lehte “Teisel ringil targaks” on oodatud külastama kõik, kes juba õpivad, soovivad jätkata pooleli jäänud põhikooli- või gümnaasiumiõpinguid täiskasvanute gümnaasiumis või toetavad lähedasi nende õpiteel. 

Kampaania “Teisel ringil targaks” toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Teisel Ringil Targaks (TERITA) oli  sotsiaalmeedia kampaania, mille kaudu kutsuti põhi- ja keskhariduseta inimesi täiskasvanute gümnaasiumisse õpinguid lõpetama.
Vaata lähemalt Facebook'ist.
Teisel Ringil Targaks (TERITA)  sotsiaalmeedia kampaania toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.

TUTVU TERITA KAMPAANIAGA SIIN