Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
13/09/2008
 

11. septembril 2008  tunnustati VIII Eesti Koolituskonverentsil ETKA Andrase, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Tallinna Konverentside poolt Aasta Koolitusjuhi nominente ja tiitli pälvinud SOL Eesti OÜ koolitusjuhti Galina Kilki

Galina Kilk on diplomeeritud ehitusinsener ja sotsiaalteaduste magister MA sotsiaaltöös.

Enda kohta ütleb ta, et...

 
Loe edasi »
 
12/09/2008
 

XI TÕNi pidulik avaüritus toimub 10. oktoobril 2008 Võru kultuurimajas Kannel.

Kavas:
- tervitused
Janar...

 
Loe edasi »
 
13/07/2008
 

Järjekordne TÕFi suvekool toimus 10.-12. juuli 2008 Pirita kloostris Tallinnas. 
Suvekooli olid kogunenud täiskasvanud õppijaid erinevatest Eestimaa paikadest, nii et peaaegu kõik  maakonnad olid esindatud ning külla olid tulnud samuti õppijad Hispaaniast, Portugalist ja Kreekast.

Suvekoolis jagasi õppijad oma kogemusi ning kuulati huviga teiste maade...

 
Loe edasi »
 
15/06/2008
 

Eelfoorum toimus 12. juunil 2008 Luua Metsanduskoolis. Eelfoorumi eesmärgiks oli saada ülevaade täiskasvanuhariduse olukorrast "Elukestva õppe strateegia 2005 -2008" rakendamisel. Foorumist võttis osa 73 huvilist
Eelfoorumit modereeris Olav Aarna, Eesti Haridusfoorumi toimkonna aseesimees.Eelfoorum toimus Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ja Eesti Haridusfoorumi koostöös. . 

Ettekanded...

 
Loe edasi »
 
4/06/2008
 

Tunnustus "Aasta Koolitusjuht" antakse igal aastal välja inimesele, kes on andnud olulise panuse oma organisatsiooni terviklikule arendamisele läbi professionaalse, eesmärgipärase ja tulemusliku personali koolituse juhtimise. 

Aasta Koolitusjuht 2008...

 
Loe edasi »
 
29/05/2008
 

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi Kutsekomisjon otsustas korraldada mais lisavooru andragoogi kutse taotlemiseks. 

2008 aastal on andragoogi kutse omistatud järgmistele taotlejatele:

 

II tase
    1. Andrus Stokmann
    2. Sirli Linnat    
    3. Liivia Vacht
   

III tase
     1. Piret Hion
     2. Viivi Lokk
     3. Heli Sakk-Hännikäinen...

 
Loe edasi »
 
15/05/2008
 

15. mail toimus Tallinnas esimene Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse teabepäev, mida korraldati  koostöös ETKAga Andras. Huvi osavõtjate seas oli suur ning päevast võttis osa 103 huvitatut. 

Teabepäeval anti ülevaade täiskasvanuhariduse valdkonna hetkeseisust ja arengusuundadest  ning tutvustati järgmise perioodi 2007-2013 ESF täiskasvanuhariduse programmi.  

Teabepäe lõppes raamatu "Ülesmäge. Täiskasvanud...

 
Loe edasi »
 
9/05/2008
 

ETKA Andras alustab käesoleval aastal kahe täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kvalifikatsioonikursusega. Koolituse pikkuseks on 400 tundi, s.h. 160 tundi auditoorset õpet ja 240 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub üks kord kuus,  a´ kaks päeva, augustist 2008 kuni maini 2009. Koolitus lõppeb lõputöö ja selle kaitsmisega.                          

Üks kursus viiakse läbi Tallinnas ja teine Pärnumaa...

 
Loe edasi »
 
22/04/2008
 

15. mail toimub Tallinnas hotellis  Portus (Uus-Sadama tänav  23) täiskasvanuhari-
duse teabepäev, mida korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKAga Andras. Teabepäev lõppeb raamatu "Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood" esitlusega.

Päevakava:

11.00 - 11.30
               
    ...

 
Loe edasi »
 
21/04/2008
 

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta tegijaid neljas kategoorias ja seda nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil:

                 - aasta õppija
                 - aasta koolitaja
                 - aasta koolitussõbralikum organisatsioon   
                 - aasta koolitussõbralikum omavalitsus

Tunnustamise...

 
Loe edasi »
 

Pages