Konverents "Grundtvig, A decade of European innovation in adult learning"

26.-28.jaanuarini toimus Brüsselis Euroopa täis- kasvanuhariduse Grundtvigi programmi konverentsGRUNDTVIG, A decade of European innovation in adult learning.

Plenaaristungitel käsitleti Euroopa täiskasvanu- hariduse arenguid viimase kümne aasta jooksul ja kõneldi valdkonna eeloleva kümnendi strateegiatest.

 

 

 

 
 
Konverentsi töötubades esitleti Grundtvigi projektide tulemusi.
 
Töötoad jagunesid:
  • Juurdepääsu laiendamine
  • Mitteformaalse hariduse tunnustamine
  • Täiskasvanud koolitajate professionaalne areng
  • Põhikompetentsid
  • Migratsioon ja täiskasvanuhariduse roll selles
  • Vanemaealised ja täiskasvanuharidus
  • Puude ja erivajadustega inimesed
  • Aktiivsed kodanikud
  • Kunst, muusika ja kultuur 
Konverentsi lõppraportiga on võimalik tutvuda SIIN