Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
16/06/2016
 

10. juunil 2016 toimus hotellis Nordic Hotel Forum konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja 2004. aastast. Eestis on...

 
Loe edasi »
 
7/06/2016
 

10. juunil 2016 toimub hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja ja kutse andja...

 
Loe edasi »
 
24/05/2016
 

Nüüd on õige aeg märgata inimesi, kes õppimise läbi on oma elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

Aasta õppija 2015 Ivan Boitšuk„Õppimine on minu...

 
Loe edasi »
 
18/05/2016
 

14. juunil 2016 toimub hotelli Euroopa Tallinna saalis (Paadi 5, Tallinn) meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema on "Surve või pinge?" ehk enda ja grupi juhtimine pingeolukorras.

Meistriklassis osalemine annab uusi mõtteid, ideid survestavate olukordade leevendamiseks ning kogemusi enda enesetunde hoidmiseks pingelistes koolitussituatsioonides.

...

 
Loe edasi »
 
14/03/2016
 

7. aprillil 2016 toimub Pärnu Hotellis (Rüütli 44, Pärnu) meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema on "Digivõimalused koolitaja töös".

Meistriklassis osalemine annab uusi mõtteid, ideid ja praktilisi näpunäiteid täiskasvanute koolitajatele, kuidas digivõimalusi oma töös kasutada ja seeläbi elanikkonna digipädevusi tõsta.

Meistriklassi viib läbi ...

 
Loe edasi »
 
14/03/2016
 

7. aprillil 2016 toimub Pärnu Hotellis (Rüütli 44, Pärnu) meistriklass kutsega koolitajatele.

Seekordse meistriklassi teema on "Digivõimalused koolitaja töös".

Meistriklassis osalemine annab uusi mõtteid, ideid ja praktilisi näpunäiteid täiskasvanute koolitajatele, kuidas digivõimalusi oma töös kasutada ja seeläbi elanikkonna digipädevusi tõsta.

Meistriklassi viib läbi ...

 
Loe edasi »
 
11/02/2016
 

1. aprillil 2016 on järjekordne täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemise tähtaeg.

Kutse taotlemine toimub kahes osas:
1) Dokumentide nõuetekohane esitamine;
2) Kutsetaotlejate hindamine ehk kutseeksam, mis toimub kahes etapis:
     a) dokumentide põhjal hindamine,
     b) tõenduspõhine intervjuu....

 
Loe edasi »
 
25/01/2016
 

Veebruaris toimub kaks seminari "Kuidas saada kutsega täiskasvanute koolitajaks".
 

25. veebruaril Tallinnas. Loe edasi...

26. veebruaril Pärnus. ...

 
Loe edasi »
 
27/11/2015
 

2015. aasta sügisvoorus anti kutse 33 täiskasvanute koolitajale, kellest 25 olid esmataotlejad ja 8 taastõendajad.

Kokku on Eestis kutsega täiskasvanute koolitajaid 433.

Kutsetunnistuste register

 
Loe edasi »
 
9/11/2015
 

6. novembril 2015 toimus Tallinna Õpetajate Majas XI täiskasvanud õppijate foorum (TÕF).

Foorumil osales 57 inimest, nende seas tunnustatud õppijad, täiskasvanute gümnaasiumide õpilaste esindajad ja õppijate liikumise toetajad.

Foorumil oli fookuses aasta õppijate tagasivaade nende vabatahtlike missioonile...

 
Loe edasi »
 

Pages