Uudiste lehekülg

Siin saad lugeda kõiki meie uudiseid
27/02/2017
 

Jaanuarist aprillini toimuvad üheksas maakonnas (Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Valga, Viljandi, Võru) koolitused väikelaste vanematele. Koolitee katkestanutele tutvustatakse õppimisvõimalusi ja külastatakse täiskasvanute gümnaasiume ning kutseõppeasutusi. Koos Rajaleidja keskuste karjäärinõustajatega arutletakse personaalse arengu ja toimetuleku teemadel.
Osalejate sõnul on koolitused ja õppekäigud...

 
Loe edasi »
 
21/02/2017
 

Teema-aasta eesmärk on tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele ja väärtustada Eesti ühiskonnas oskusi, sh kutseoskusi, samuti meisterlikkust ja elukestvat õpet.  Aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel.

Oskuste aasta on oma olemuselt raamistik paljudele  erinevate partnerite poolt algatatud oskuste ja meisterlikkuse väärtustamist toetavatele tegevustele,...

 
Loe edasi »
 
9/02/2017
 

Elukestva õppe edendajana on Sirje Plaks pälvinud presidendi kõrge tunnustusena Valgetähe V klassi teenetemärgi

«Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele,» kirjutas president Kaljulaid otsuse eessõnas.

 
Loe edasi »
 
2/02/2017
 

Andras korraldab sel kevadel viies piirkonnas raamatukoguhoidjate seminari, mis toimuvad Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus ja Kuressaares. Seminaridel antakse ülevaade täiskasvanute õppimisvõimalustest, AGENDA projektis osalejad räägivad oma kogemustest väikelaste vanemate tagasi toomisest haridusteele ja käsitletakse täiskasvanu kui õppija iseärasusi.

...

 
Loe edasi »
 
10/01/2017
 

5. - 15.detsembrini on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.

Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne...

 
Loe edasi »
 
4/09/2016
 

Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 88 kandidaati, kelle hulgast oli väga raske valikut teha. Nüüdsest on võimalik tutvuda maakondade aasta õppijatega ning anda oma hääl rahva lemmiku väljaselgitamiseks.

Hääletamine on lõppenud.

Rahva lemmik ja teised tiitlisaajad selguvad 14. oktoobril TÕN-i avaüritusel Narvas.

 

...
 
Loe edasi »
 
4/09/2016
 

 

29. septembril 2016 kell 11.00 – 15.00 toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18)täiskasvanuhariduse teabepäev.

Teabepäeval tehakse ülevaade 1. juulil 2015 jõustunud täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) rakendamisest. Tutvustatakse täienduskoolituse õppekavadele esitatavaid nõudeid. Samuti käsitletakse, kuidas ja miks...

 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

10. juunil 2016 toimus hotellis Nordic Hotel Forum konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete arendaja...

 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

2016. aasta kevadvoorus anti kutse 74 täiskasvanute koolitajale, kellest 57 olid esmataotlejad ja 17 taastõendajad.

Kokku on Eestis kutsega täiskasvanute koolitajaid 428.

Kutsetunnistuste register

 

NB! Järgmine kutsetaotlemise tähtaeg on 1. septembril 2016!

...
 
Loe edasi »
 
15/08/2016
 

10. juunil 2016 toimub hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) konverents "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?".

Täiskasvanute koolitajate kogukonna mõju on elukestva õppe rakendumisel oluline nii täiskasvanute õppimise toetamisel kui ühiskonna protsesside mõjutamisel.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras on täiskasvanute...

 
Loe edasi »
 

Pages