Algab teavituskampaania “Keskharidus avardab võimalusi!”

Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras kutsuvad täiskasvanuid üles lõpetama poolelijäänud haridusteed. Ligi 95 000 Eestis elaval 20 kuni 64-aastasel täiskasvanul on alg- või põhiharidus. Madalama haridustasemega inimesed on aga tööturul haavatavamad. Kampaania on suunatud eelkõige neile ning keskendub keskhariduse populariseerimisele ja tõstab teadlikkust täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta. “Kiiresti muutuvas maailmas hakkama saamiseks tuleb elukestvalt õppida,“ sõnab asekantsler Robert Lippin. „Keskharidusega inimestel on edasiõppimiseks rohkem võimalusi, mis omakorda toob kaasa suurema valikuvabaduse tööturul.

“Poolelijäänud põhi- või üldkeskhariduse omandamine on täiskasvanutele tasuta ning õppimisvõimalused igati paindlikud: päevased ja õhtused õpperühmad, e-õpe ning individuaalõpe. Andrase projektijuhi Kertu Eensaare sõnul on esmajärjekorras vaja julgustada neid, kellel on haridustee katkenud varakult ning pooleli jäänud põhikool või gümnaasium. „Täiskasvanutele üldkeskharidust pakkuvad õppeasutused pingutavad igati, et tuua inimesed tagasi õpinguid lõpetama ja eriala omandama,“ rõhutas ta. Õpingud katkevad mitmetel erinevatel põhjustel, näiteks puudub kodune tugi või on õpitulemused ja -motivatsioon madalad. Kooli naasmine muude tegevuste kõrvalt võib olla keeruline, kampaania eesmärk on inimesi julgustada ja motiveerida seda otsust tegema ning järgmist sammu astuma.

Kampaania ja õppimisvõimalustega saab tutvuda www.jällekooli.ee 

Lisainfo:

Kertu Eensaar

ETKA Andras

529 9576

Kertu@andras.ee