Maakondlikud täiskasvanuhariduse seminarid

 

Maakondlikel täiskasvanuhariduse seminaridel said osalejad ülevaate täiskasvanuhariduse hetkeolukorrast ja edaspidistest suundumustest nii maakonna, Eesti kui ka Euroopa tasandil. Jagati kogemusi ja arutleti täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöö võimalusi.

Seminarid toimusid:

27. jaanuaril 2015 Võrus
Päevakava
Ettekanded:
Terje Haidak "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Merike Ojamaa "Ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeseisust Võrumaal"
Ulla Preeden "Täiskasvanuhariduse võimalused ja vajadused Põlvamaal"
Ly Kallas "Erinevate osapoolte koostöö piirkonna tasandil"

28. jaanuaril 2015 Paides
Päevakava
Ettekanded:
Aino Haller "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Inge Mihkelsaar "Ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeseisust Järvamaal"
Anneli Suits "Kuidas koondada jõud?"

29. jaanuaril 2015 Tallinnas
Päevakava
Ettekanded:
Kairi Solmann "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Anu Tõnurist "Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad Harjumaal ja Tallinnas
"
Virve Kinkar "Kuidas toetada noori karjääri valikul"
Kalle Vister "Võimalikud koostöömudelid erinevate osapoolte vahel. Valgamaa kogemused."

4. veebruaril 2015 Kärdlas
Päevakava
Ettekanded:
Kairi Solmann "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Ülle Soonik "Ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeseisust Hiiumaal"
Kalle Vister "Võimalikud koostöömudelid erinevate osapoolte vahel. Valgamaa kogemused."

12. veebruaril 2015 Rakveres
Päevakava
Ettekanded:
Aino Haller "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Terje Paes "Sihtrühma kuuluvate inimeste personaalse nõustamise kogemused"

26. veebruaril 2015 Tartus
Päevakava
Ettekanded:
Kairi Solmann "Täiskasvanuhariduse väljakutsed 2015-2020"
Annely Võsaste "Ülevaade täiskasvanuhariduse hetkeseisust Tartumaal"
Juta Nugin "Õppimisvõimalused Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis"
Ly Kallas "Erinevate osapoolte koostöö piirkonna tasandil"

 

Vaata lisaks:
Kokkuvõte seminaridest

Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti (2014)

Meediakajastus
Järvamaa infoportaal Kuma.fm (29.01.2015) http://kuma.fm/uudised/uudis/article/jaervamaal-on-probleemiks-taeiskasvanute-madal-haridustase/
Harju Elu (30.01.2015) http://www.harjuelu.ee/2015/01/3920/ela-oppimise-opi-elamise-tarvis/
Hiiu Leht (20.02.2015) http://www.hiiuleht.ee/2015/02/etka-andras-aitab-taiskasvanud-oppima/

 

Lisainfo: Sirje Plaks (6211671, sirje@andras.ee)