XVII täiskasvanud õppija nädal

 

10. - 17. oktoober 2014

ÕIGE AEG ON ÕPPIDA

Õige aeg on õppida just nüüd ja praegu!

Täiskasvanud õppija nädal on aeg, mil võiksime üle vaadata oma senise teekonna – küsida endalt, kas ma õpin, mida ja kuidas ma õpin ning mismoodi saan oma tarkust igapäevaelus kasutada.

TÕN-i ettevalmistamiseks toimusid täiskasvanuõppe võrgustiku teabepäevad:
9. aprillil Pärnus
11. aprillil Tallinnas
25. aprillil Tartus
8. mail Narvas (venekeelne)
 

Vabariiklikud üritused:
10. oktoobril TÕN-i avaüritus Haapsalus
15. oktoobril e-õppe päev
17. oktoobril XVIII täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas

 

TÕN MAAKONDADES

 

TUNNUSTATUD
 

Lisainfo: Sirje Plaks (6211671, sirje@andras.ee)

 

Lae alla TÕN-i PLAKAT