XI täiskasvanud õppija nädal

 

0. – 17. oktoober 2008
ERINEVAD ÜHESKOOS -  KULTUURIDEVAHELINE DIALOOG

TÕNi ajal jätkus tegevusi igasse maakonda ning linna ja külasse. Korraldati 473 üritust, millest võttis osa 16 702 inimest. Peeti loenguid, korraldati seminare, õpi- ja töötubasid, samuti mälumänge, teabepäevi ning arvuti- ja keele- kursusi. Professionaalid nõustasid tasuta 397 inimest.

Infot aasta tunnustatute kohta leiab SIIT

XI TÕNi kokkuvõtva raamatu leiab SIIT

XI TÕNi teemast loe SIIT 

TÕNi klippi näed SIIT

 

AVAÜRITUS
Nädala pidulik avamine toimus sel aastal Võru Kultuurimajas Kannel. Avaürituselt võttis osa 367 inimest erinevatest Eestimaa paikadest. Ürituse kulminatsiooniks oli aasta tunnustatute välja kuulutamine.
Ülevaadet avaüritusel toimunust loe SIIT

ÕPIBUSS   
22.septembrist kuni 18. oktoobrini sõitis mööda Eestimaad ringi õpibuss, mis külastas 62 erinevat kohta. Õpibussi külastas ligikaudu 1470 inimest. Õpibussi tegemistest loe edasi SIIT 

ÕPITRAMM
07.-21. oktoobrini sõitis Tallinnas liinil nr 4 õpitramm. Loe edasi SIIT

GRUNDTVIG PÄEV
Sel aastal toimus Gundtvigi päev 14. oktoobril Salme Kultuurikeskuses Tallinnas. Lähemalt üritusest loe SIIT

E-ÕPPE PÄEV
15. oktoobril toimus ka sel aastal TÕNi raames järjekordne e-õppe päev. E-kursused ltoimusid 13.-17. oktoober. Kokkuvõtte e-õppe päevast leiad SIIT

ÕPILAEV
Üks innovaatilisemaid üritusi XI TÕNi jooksul oli õpilaev, mis toimus koostöös TLÜ andragoogika II kursuse üliõpilastega. Õpilaev sõitis 16. oktoobril liinil Tallinn-Helsinki-Tallinn ning laeva pardal toimusid erinevad õpitegevused. Loe edasi SIIT

XII TÄISKASVANUHARIDUSE FOORUM
Traditsiooniliselt lõppes nädala täiskasvanuhariduse foorumiga, mis toimus sel aastal hotellis Euroopa Tallinnas.
Loe ülevaadet foorumist SIIT