TÕN 2016

14. – 21. oktoober 2016

ÕIGE AEG ON ÕPPIDA

 

14. – 21. oktoobril toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕN-i raames toimus erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistati elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

Toimus  teavitusalane koostöö  Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja maakondlike Rajaleidja keskustega.

TÕN 2016 tegevused toimusid  Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

 

TÕN 2016 SÜNDMUSTE KALENDER

 

Vabariiklikud üritused:
14. oktoobril TÕN-i avaüritus Narvas
21. oktoobril XX täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas