VÕTA seminar

 

22. oktoobril 2015 toimus Tallinnas VÕTA seminar täiskasvanute gümnaasiumidele.
 

PÄEVAKAVA

Ettekanded:
Liana Roos "VÕTA põhimõtted ja kvaliteet"
Lilian Ariva-Tiirmaa "Kõrgkoolide kogemus VÕTA rakendamisel"

 

Seminar toimus projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames.