Elukestva õppe rahvusvaheline teadusuuring sai kaante vahele

 

Rahvusvaheline teadusprojekt Lifelong Learning 2010 (LLL2010) jõudis lõpule, projekti koordineeris Tallinna ülikooli sotsiaalse stratifikatsiooni professor Ellu Saar.

„Nii rahvusvahelisele kui ka Eesti üldsusele on meie uuringutulemustel mitu olulist sõnumit. Eelkõige võiks need pakkuda huvi haridus-, sotsiaal-, ettevõtlus-, majandus- ja innovatsioonipoliitika valdkonna  konna spetsialistidele ja poliitikutele,” ütles professor Ellu Saar (pildil).

Projekti eesmärk oli välja tuua just haridussüsteemi roll elukestval õppel põhineva ühiskonna kujunemisel, sest täiskasvanuharidusest rääkides jääb tasemeõpe sage- li teisejärguliseks. Uuring hõlmab 13 Euroopa riiki, millest pooled olid postsotsialist- likud riigid. Kõigis osalenud riikides läbiviidud uuringute tulemusena on kogutud ainulaadsed andmestikud, mis aitavad paremini mõista täiskasvanute tagasi- pöördumist tasemeõppesse ja nende motiive, hoiakuid, hinnanguid ja probleeme alghariduse, põhihariduse, keskhariduse, kutsehariduse või kõrghariduse omandamisel. Analüüsiti elukestva õppe erinevaid aspekte ja lisaks õppijaile uuriti ka koolide, haridusametnike ja ettevõtjate hoiakuid ning strateegiaid nn mitte-traditsiooniliste õppijate suhtes. Samuti käsitleti laiemalt täiskasvanuharidust mõjutavaid poliitikaid ja teisi institutsionaalseid tegureid.

Uuringute tulemusi on seni edastatud teadusauditooriumidele, samuti valdkonna poliitika elluviijatele nii Euroopa Liidu tasandil kui ka osalevate riikide sees. Eesti avalikkusele tutvustatakse tulemusi Tallinna ülikooli eestvedamisel selle aasta kevadel.

 

Projekti ja Leuveni konverentsi kohta saab infot http://LLL2010.tlu.ee/

Loe ka projekti käigus välja antud kogumikku „Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja”, mille leiad SIIT