Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja

 

Elukestval õppel põhineva ühiskonna kujunemise oluliseks tingimuseks on täis- kasvanute osalemine lisaks huvialakursustele ja täiendkoolitustele ka tasemeõppes. Tasemeõppes osalemist käsitlev kogumik „Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja” keskendub eelkõige töötavate õppijate teemale. Peatükid põhinevad rahvusvahelise projekti “Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus” ja rahastatud Eestile keskendunud analüüsiprojekti “Täiskasvanud kõrgharidust omandamas: õpingute ühildamine töö ja eraeluga” raames tehtud uuringutel, mille käigus võrreldi eri riikide elukestva õppe poliitikaid ja küsitleti täiskasvanud õppijaid, nende koole ja tööandjaid, et paremini mõista töö kõrvalt õppimisega seonduvaid eri aspekte. Kogumik tugineb osaliselt varem avaldatud ja ka veel avaldamata ingliskeelsetel ülevaadetel Eesti kohta ning rahvusvahelisel võrdlusel, kus see on võimalik. Siinses ettekandes tutvustatakse täiskasvanud õppijate motiive õpingute alustamiseks, raskusi, mida nad päev päeva järel ületavad, koolide valmisolekut täiskasvanud õppijate toetamiseks ja tööandjate strateegiaid oma töötaja õpingute toetamisel ning tuuakse välja järeldused koolidele, tööandjatele ning kogu riigile.

Kogumiku „Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja” PDF variandi leiad SIIT