Täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku mudel

 

Mudel avaneb joonisele klikates.

 

Täiskasvanuhariduse koordinaatorid maakondades

Igas maakonnas ja Tallinnas on loodud täiskasvanuharidust toetav võrgustik, mille eestvedajaks on vabatahtlikkuse alusel tegutsev täiskasvanuhariduse koordinaator. Tugivõrgustikku kuuluvad KOVide, Eesti Töötukassa, Eesti Külaliikumise Kodukant, raamatukogude, õppeasutuste, jt organisatsioonide esindajad. Täiskasvanuhariduse koordinaatorite tegevust juhib ja koordineerib ETKA Andras.

KOORDINAATORITE VÕRGUSTIKU VIDEO