Väikelaste vanemad valmistuvad õpingute jätkamiseks

Jaanuarist aprillini toimuvad üheksas maakonnas (Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Valga, Viljandi, Võru) koolitused väikelaste vanematele. Koolitee katkestanutele tutvustatakse õppimisvõimalusi ja külastatakse täiskasvanute gümnaasiume ning kutseõppeasutusi. Koos Rajaleidja keskuste karjäärinõustajatega arutletakse personaalse arengu ja toimetuleku teemadel.
Osalejate sõnul on koolitused ja õppekäigud väga inforohked, motiveerivad ja innustavad. Lapsed saab kaasa võtta ja vajadusel on korraldatud ka lastehoid.
Koolituse läbinuid julgustatakse ja toetatakse erinevate õppimisvõimaluste leidmisel.
Tegevused toimuvad projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" raames.