Kohalikud omavalitsused toetavad täiskasvanuharidust

 

KOHALIKUD OMAVALITSUSED TOETAVAD TÄISKASVANUHARIDUST (MUNICIPALITIES SUPPORT ADULT EDUCATION)


Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava AGENDA rõhutab vajadust suurendada oluliselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, kas siis tööalaste oskuste omandamiseks, kodanikuaktiivsuse tagamiseks või isiklikuks arenguks ja eneseteostuseks.  Visandatakse visioon, kuidas täiskasvanuharidus peaks Euroopas arenema, sealhulgas tõhusad teavitamis-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanud õppijateni jõudmiseks ja nende abistamiseks.

Projekti partnerid on veendunud, et riikidevahelise koostöö tulemusel suureneb kohalike omavalitsuste tegevus täiskasvanuhariduse valdkonnas, arendades innovaatilisi lähenemisviise, luues uusi võrgustikke, parandades töömeetodeid, edastades häid tavasid ja uusi vaatenurki ning seeläbi suurendades elanike arvu, kes õpivad ja teevad teadlikke otsuseid. Projekti tegevuse sihtrühmad on kohalike omavalitsuste, täiskasvanuhariduse katus- ja koolitusorganisatsioonide töötajad.

Eesmärgid:
1. Tutvuda täiskasvanute koolitust toetavate omavalitsuste heade tavade näidete ja vahenditega;
2. Suurendada osalejate teadmisi ja arusaamist mitteformaalse hariduse rollist, tõhusate lähenemisviisidekohta täiskasvanuhariduse arendamisele ja kohalike omavalitsuste erinevatele võimalustele täiskasvanuhariduse toetamiseks;
3. Hõlbustada täiskasvanuharidusega seotud partnerriikide mitmekesiste kogemuste jagamist;
4. Panustada  osalejate kultuurilise mitmekesisuse arendamisele;
5. Suurendada täiskasvanute koolitajate usaldust täiskasvanuhariduse toetamise lobitöös;
6. Edendada koostööd ja partnerlust kohalike omavalitsuste ja täiskasvanute koolitajate vahel erinevatest Euroopa riikidest, et veelgi kinnistada Euroopa mõõdet.

Projekti materjalid:

Flaier

 Projekti koordinaator:
Läti Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon

Partnerid:
Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon                       
PROMETEO (Itaalia)                       
ETKA  Andras

Projekti koduleht http://fees.altervista.org/

Projekti uudiskirja loe siit

Projekti uudiskirja projektis osalejate Eesti visiidi kohta loe siit

Projekti raames loodud käsiraamatuga saad tutvuda siin 

Erasmus+ projekti periood on september 2020 - august 2022