Aasta õppijasõbralik tööandja on Circle K Eesti AS

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustati tänavu aasta õppijasõbraliku tööandja tiitliga Circle K Eesti AS. Ettevõttel on läbimõeldud koolitussüsteem, mis pakub töötajatele mitmekesiseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks.

Komisjoni liikme ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõuniku Anneli Entsoni sõnul paistis Circle K konkursil silma ettevõttesisese mitmetasandiline koolitusprogrammiga. Töötajatele pakutakse koolitusi nii sisse elamiseks, igapäevatöös edenemiseks kui ka karjääriarenguks. Õppimiseks on eraldatud teatud osa töötundidest, mis tähendab, et õppimine toimub töö käigus.

Ettevõtte enda sõnul on nende eesmärk panna töötajad end tundma väärtusliku ja kestliku osana organisatsioonist. Näiteks toimivad ettevõttes edukalt tulevase juhi programm ning supervisiooni programm, mis tagavad motiveeritud ja oskusliku järelkasvu. Lisaks ettevõtte enda koolitusprogrammile toetatakse ka töötaja kõrghariduse omandamist pakkudes õpingute ajaks stipendiumit.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets rõõm näha, et elukestev õpe on ka tööandjate missiooniks saamas. „Töö ja õppimine peavad käima käsikäes, et mitte avastada end ühel hetkel tööturul üleliigsena. Ka tööandjad peavad mõistma, et parimate oskuste ja teadmistega töötajad ei tule otse koolipingist vaid ikka ise neid arenemisel ja õppimisel toetades." Laidmets lisas, et täiskasvanute koolituse seadus sätestab küll minimaalsed nõuded tööandjale, kuid oluline on tunnustada neid, kes teevad töötajate arengu toetamisel ka lisapingutusi.

„Eesti tööandjad väärtustavad üha enam oma inimeste arengut. Hinnatakse töötajaid, kes on valmis õppima ja ennast erialaselt täiendama. Konkursiga soovimegi esile tõsta neid tööandjaid, kes teistest enam innustavad oma töötajaid õppima ja pakuvad selleks süsteemselt võimalusi," ütles Entson täna Paides toimunud auhinnatseremoonial.

Konkursil anti välja ka eriauhind, mille pälvis Ericsson Eesti AS innovaatilise ja tervikliku lähenemise eest täiskasvanute õppe toetamisel oma organisatsioonis.

Õppijasõbraliku tööandja tunnustamise eesmärk on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris. Tänavu septembris toimunud konkursile esitati 54 kandidaati.

Täiskasvanud õppija nädalat ja õppijasõbraliku tööandja konkurssi korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. Konkursi elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Aasta laureaatide edulugudega saab tutvuda SIIN

Circle K Eesti AS video

Ericsson Eesti AS video

Aasta õppisõbraliku tööandja nominendid 2019 SIIN