XVIII täiskasvanud õppija nädal

9. – 16. oktoober 2015

ÕIGE AEG ON ÕPPIDA

 

9. – 16. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. TÕN-i raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

Sel aastal toimub teavitamine koostöös Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja maakondlike Rajaleidja keskustega. Lasteaedades korraldatud üritustel jagavad teavet täiskasvanuõppe mitmekesistest võimalustest professionaalsed karjäärispetsialistid ja täiskasvanute koolitajad.

Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕN-i tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust maakonna koordinaatoriga.

 

TÕN MAAKONDADES

Vabariiklikud üritused:
9. oktoobril TÕN-i avaüritus Tallinnas
14. oktoobril digiõppe päev (HITSA)
16. oktoobril XIX täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas