Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)

on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

ETKA Andras koordineerib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas.

Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane õpitund ja täiskasvanuhariduse tunnustussündmus.

Tegevused

• Ürituste korraldamine - teabepäevad, tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm.

• Tunnustamine vabariiklikul ja maakondlikul tasandil.

Kuna tegemist oli kampaanianädalaga, siis on tervitatud kõik tegevused, mis pööravad tähelepanu elukestva õppe tähendusele inimese elus.