Õppijate saadikud

Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilaselt.Täiskasvanute gümnaasiumides on saanud alguse õppijate saadikute liikumine, mille eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut.

Õppijate saadik aitab uutel õpilastel hirmudest ja kahtlustest üle saada ning kohaneda koolieluga. Ta jagab positiivset õpikogemust ja on kaasõpilastele toeks õppimisega või kooliga seotud murede lahendamisel. Vajadusel vahendab õppijate saadik õpilaste probleeme kooli personalile ja suunab abivajaja õppenõustaja, sotsiaalpedagoogi, aineõpetaja jt poole. Vahendamine ja koostöö kooli personaliga aitab ennetada õpilaste koolist väljalangemist. Vaata lähemalt SIIT.

Iga kool kujundab õppijate saadikute tegevuse vastavalt oma vajadustele ja võimalustele, nende vabatahtlik panus on koolide poolt tunnustatud.

Õppijate saadikute tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Loe toimunud õppijate saadikute seminaridest SIIT