Õpitund 2020

7.oktoobril toimub teist korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”.

Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!

Õpitund 2019 kollaaž.

Osalemiseks täida registreerimisvorm.

Kui õpitunnis osaleb üksikisik, siis tuleb sisesta oma ees- ja perekonnanimi ning jätta tühjaks meeskonnanime lahter. Kui õpitunnis osaleb meeskond, siis oma nimega registreerub meeskonna juht ja lisab meeskonnanime lahtrisse organisatsiooni, kollektiivi vm nimetuse. Meeskonnana võivad registreeruda erinevad inimeste grupid, nt sõpruskonnad, kogukonnad, töökollektiivid jt.

Registreerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.

Ootame sel päeval õppivatest täiskasvanutest koolides, tööl jm fotosid, videosid ja sõnumeid, mida jagame ETKA Andras, Terita ning koostööpartnerite Facebooki-lehtedel. Kõigi osalejate vahel loosime välja kingitusi. “Õpitunnis” osalemise videod, pildid, kirjeldused palume saata 7. oktoobril ETKA-le Andras aadressil monica@andras.ee.

Õpitundi kavandades ja läbi viies palun arvestada hetkeolukorda, järgida Terviseameti soovitusi ja käituda vastustustundlikult.

“Õpitundi” korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.