Old Guys Says Yes to Community

Projekt „Vanemad mehed ütlevad „jah“ kogukonnale“ (lühidalt „Vanad semud“) uurib 60-aastaste ja vanemate meeste koduvälist tegevust. On teada, et vanemas eas mehed kalduvad naistega võrreldes rohkem jääma sotsiaalsest elust kõrvale. See on nii Eestis, aga ka teistes riikides. Samas on sõpruskonna või kogukonna elust osavõtt oluline inimese isikliku heaolu parandamiseks ja eluga kaasas käimiseks.

 Projektis viiakse vanemate meestega läbi 100 intervjuud igal osaleval maal, kokku vähemalt 400 intervjuud. Mehed, kellega räägime, on nii koduse eluviisiga kui ühiskondlikult või tööalaselt aktiivsed. Eestis on uuringupiirkonnad Ida-Virumaa ning Võru- ja Valgamaa. Samuti arutame küsimusi kohaliku elu eestvedajate, mittetulundusühingute esindajate ja kohaliku omavalitsuse töötajatega.

 Projekti lõppeesmärk on välja arendada tõenduspõhine koolituskursus kohalikele sädeinimestele ja omavalitsuse töötajatele selle kohta, kuidas vältida vigu koduvälise eneseteostuse pakkumisel vanemas eas meestele.

Projekti koordinaator

Sloveenia – Univerza Ljubljani

Projekti partnerid

Sloveenia -  Andragoško Društvo Slovenije

Eesti – Tallinna Ülikool

Eesti – ETKA Andras

Poola – Uniwersytet Wroclawski

Portugal – Universidade do Algarve

 

Projekti koduleht: http://oldguys.splet.arnes.si/