XIV täiskasvanuhariduse foorum

 

teemal "Elukestva õppega eluterve mõtlemiseni" toimus 15.oktoobril 2010 Tallinnas. 
Foorumit modereeris Mati Ruul, Eesti Töötukassa nõunik.

Foorumi avas Haridus- ja teaduministeeriumi kantsler Janar Holm. Tema presen- tatsiooni leiab SIIT

Peaesineja dr Nevenka Bogataj Sloveenia Täiskasvanuhariduse Instituudist andis ülevaate täiskasvanuhariduse suundadest Sloveenias. Tema inglise keelse presentatsiooni leiab SIIT


Dr Neveka Bogataj 


Tiina Saar

 

MSc Anu Virovere, Mainori Kõrgkooli lektor ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, tegi ettekande "Kui sa tead, miks sa elad, on lihtne otsustada, kuidas elada", milles keskendus mõttele, et igaüks meist on väärtuslik iseendana ning elukestev õppimine on elamise viis. Anu Virovere presentatsiooni leiab SIIT

Eneseteostusest ja kuidas on võimalik igal elu etapil teha just seda, mis kõige enam rõõmu pakub, põhines karjäärinõustaja Tiina Saar oma ettekandes. Tema presentatsiooni leiab SIIT

Foorum lõppes paneel- diskussiooniga, kus oma nägemusi antud teemal jagasid Tallinna Rahva- ülikooli direktor Liivi  Soova, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi rekreatsiooni- korralduse õppekava juht Kaarel Zilmer, Eesti Rakendusuuringute kes- kuse CENTAR vanemana- lüütik Janno Järve ja Eesti Arengufondi eks- pert Imre Mürk.


Vasakult: Imre Mürk, Liivi Soova, Janno Järve ja Kaarel Zilmer

XIV täiskasvanuhariduse foorum toimus Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täis- kasvanuhariduse populariseerimine" raames.