Peamine on tahtmine ja arusaam, et õppida pole kunagi hilja ning ükski inimene pole õppimiseks liiga vana.

 

Põlvamaa aasta õppija IMBI SAAVA (61) on kolleegide sõnutsi oma kogukonna võtmeisik – särav ja tugev isiksus, kelle ellu kuuluvad peale töö Himmaste raamatukogu juhatajana veel õpiringid, tants, koolitused, käsitöö ja kes teab mis veel. Nagu ta ise ütleb: „Igapäevane töö ja elu ju nõuavad silmaringi laiendamist, huvitavate ideede ja tarkuste juurde hankimist ning muudatuste ja uuendustega kursis olemist. See, et ma pean pidevalt juurde õppima, tuleb mu enda sisemisest soovist ja vajadusest.” Nii tulebki lisaks raamatukogutööle olla külakeskuse tegemiste eestvedaja, korraldada koolitusi ja neis ise osaleda ning juhendada õpiringe – ühesõnaga anda küla õpikeskkonnale nägu! Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus on olnud Imbi pikaajaline kaaslane õppimise teel. Koos abikaasaga on ta õppinud tantsuõpetajaks ja aastaid tantsuringe-kursusi juhendanud.

Aeg-ajalt tuleb Imbil vastupandamatu soov jätta kodumaa toimetused pisukeseks ajaks ootele ja minna teise kultuuri, olla mõned nädalad kodust eemal. „Iga külaskäiguga mõistan ja aktsepteerin üha enam kultuuride erinevusi. Koju naasnuna tunnen, et olen tunduvalt rikkamaks saanud,” jagab Imbi oma kogemusi.

„Siiani on elu mulle pakkunud palju huvitavaid võimalusi. On hea meel, et aastate jooksul on mul õnnestunud omandada hulk teadmisi, kohtuda huvitavate ja tegusate inimestega ning anda oma panus kohaliku elu arendamisse. Olen püüdnud ühitada töö- ja pereelu, õpingud ja hobid ning saavutada nende vahel tasakaal.

Olen seisukohal, et õppiv ja ennast arendav inimene muutub tööde ja elu korraldamisel uuendusmeelsemaks ja enesekindlamaks.”

Ees ootavad uued õpingud, kas erialased või muud, aga tulemata nad ei jää, sest Imbi ei oska ilma õppimata olla.