Oli värskendav olla taas õppur õpetajaks olemise asemel.

 

Jõgevamaa aasta õppija HELLE ROOP (52) on veendunud, et enese- täiendamine on õpetaja elu loomulik osa. „Ajalooõpetajana töötatud 26 aasta jooksul on mul tulnud palju õppida. Kuna juhtumisi õpetan gümnaasiumis ka filosoofiat, oli minu ammune soov end ka selles õppeaines veidi kindlamalt tunda,” räägib Helle. Seetõttu võttiski ta ette õpingud Tartu Ülikooli filosoofiaõpetajate ümberõppe täienduskoolitusprogrammis. „Õpetajatöö kõrvalt õppimine pole just kergete killast. Harjumist vajas ka osalemine veebikursustel ja infosüsteemide kasutamine. Kardetud filosoofilised ained olid aga huvitavad ja arusaadavad.”

Helle õpinguid toetas kogu neljalapseline pere. Tudengitest võsud aitasid toime tulla infotehnoloogiliste proovikividega ning kolleegid Jõgeva Ühisgümnaasiumis pakkusid mitmekülgset abi, olgu siis arvutiasjanduses, ema- või inglise keeles. Õpilaste entusiasm ja kursusekaaslaste toetus – kõik see aitas edasi. „Isiklikus elus kogesin rollivahetust – oli värskendav olla taas õppur õpetajaks olemise asemel. Muutusin enesekindlamaks, suhtlesin palju, vahetasin välja garderoobi. Sain üle ka abikaasa surmaga seotud leinast ja üksindusest, ühesõnaga, leidsin uue hingamise,” mõtiskleb Helle. „Mis edasi? Tuleb ennast ikka kursis hoida nii uuema filosoofilise kirjanduse kui ka filosoofiaõpetajate kogukonna tegemistega. Püüan edasi arendada ka enda filosoofilist maailmavaadet.”

Õpetaja Roop juhendab oma tublisid õpilasi meeleldi ka pärast õppetunde. Tema õpilaste saavutuste nimekiri, mille moodustavad kirjutatud teadustööd ja olümpiaadidel saavutatud kohad, on peaaegu sama pikk kui õpetaja enese oma.