Aasta koolitaja 2022, Helge Alt

 Helge Alt: koolitaja amet tähendab inimeste inspireerimist                                                                  

Peaaegu kolm aastakümmet puhastusvaldkonnas tegutsenud Helge Alt on Puhastusekspert OÜ juhatuse liige ja koolitaja. Aasta koolitaja konkursile esitasid Helge ta kolleegid. Nende sõnul on Helge leidnud selle, mis on tema hingeasi siin elus – suurendada teadlikkust puhastusvaldkonnas.Töökaaslaste põhjendus, miks just Helge väärib koolitajana esiletõstmist, ei jäta kahtlust, et Helge aastatepikkune töö läheb paljudele korda: „See, millise kire ja teadmistega ta edastab elus õpitut ja kogetut, on kvaliteetne, väärtust loov, inspireeriv! Helge hoolib õpilastest ja soovib, et nende puhastusvaldkonna teadmised areneksid iga päev! Talle on väga oluline, kuidas õpilane ennast tunneb, ja ta aitab igaüht nii palju kui võimalik. Tema võimalik on 150 protsenti!“

Kuidas olete koolitajaks saanud ja mida see Teie jaoks tähendab?
Kümneaastasena ühel päeval matemaatikaõpetajast emaga koju kõndides otsustasin, et minust saab õpetaja, käsitööõpetaja. Nii läkski – minust sai käsitöö, kodunduse, joonestamise ja keemia õpetaja. Peale ülikooli lõpetamist alustasin õpetajana tööd Väike-Maarja Põllutöökoolis. Koolis ei olnud käsitöötunde piisavalt, seega sain ka muid aineid õpetada, muu hulgas 40 tundi koristamist. 1993. aasta oktoobris sattusin esimesele koristusalasele koolitusele, mida tegid Soome kodunduse õpetajad. See oli elumuutev koolitus! Reede õhtul koju naastes tegin esimese koristusalase katse: muutsin kolme aspekti tolmu pühkimisel, mida olin koolitusel õppinud. Tulemus oli hämmastav – teadlik lähenemine aitas tolmu kiiresti kokku koguda ja pinnad püsisid kauem puhtad. See oli eriline kogemus, kuidas nii lihtsad asjad võivad nii palju muuta. Mu huvi aina kasvas – mida veel on võimalik koristuses avastada ja paremini teha? Nüüd olen sellega tegelenud juba pea 30 aastat ja järjest põnevamaks läheb.Kaheksa aastat peale ülikooli lõpetamist tundsin, et tahaks veel õppida. Teadsin, et teistes riikides on koristusalal võimalik saada magistri- ja doktorikraad. Eestis aga polnud ülikooli, kus saaks teha teadust näiteks WC-poti puhtuse uurimises. Seega alustasin õpinguid Tartu Ülikooli pedagoogika teadusmagistrantuuris ja uurisin, kuidas õpetada tulemuslikult koristamist. Kõige olulisemaks postulaadiks loetud kirjandusest jäi tõdemus, et õppimise  tulemusel peavad inimese käitumises ja/või mõtlemises toimuma muutused. Sellest olen lähtunud oma töös, koolitades ja kolleege juhendades. Teades, milliseid muutuseid tööalase koolitusega oodatakse, saab teadliku lähenemisega neid suurema tõenäosusega saavutada ehk koolitusega väärtust luua.

Kuidas koolitamine Teid ennast arendab?
Koolitaja amet tähendab minu jaoks inimeste inspireerimist ja toetamist, et nad saaks teha midagi senisest paremini, efektiivsemalt. Selleks peab koolitajal olema lõputu uudishimu välja selgitada n-ö parim lahendus, seda nii teadmispõhise info kogumises ja analüüsimises kui ka reaalses elus katsetades, enne kui kõik see inimesteni viia. See aga tähendab pidevat arengut, koolitaja ei saa kunagi „valmis“. Pidevalt tuleb ületada oma mugavustsoon ja liigutada piire.Heaks koolitajaks olemiseks ei piisa vaid erialastest teadmistest, vaid oluline on ka see, kuidas neid teadmisi edasi anda. Usun, et teisi motiveerida ja innustada saab edukalt siis, kui enda eluenergia on tasakaalus.Millised on koolitajana need hetked, kus tabate end äratundmiselt – mul on nii vahva töö!Selliseid hetki on palju, eriti viimasel ajal. Olen saanud ootamatuid tänusõnu aastakümneid tagasi toimunud koolitustel osalejatelt. Koristusvaldkond ei ole just prestiižikas ala. Koolitada ja innustada tuleb madala palga ja sageli ka madala haridustasemega inimesi. Alati ei tule inimesed vabatahtlikult koolitusele, vaid keegi on nad saatnud. See tähendab, et inimene ei pruugi olla motiveeritud ja see omakorda teeb õpetamise keeruliseks. Kui aga ühel hetkel löövad inimestel silmad särama ja nad taipavad, kui kasulikud saadud teadmised neile on, siis on sisemine rõõm tohutu. Siis alles algab õppimine, sest õpetama saab hakata siis, kui inimesed on valmis uut vastu võtma. Kui mõne aja pärast saan tagasisidet ja kinnitust, et reaalses tööelus ongi toimunud muutused, siis on koolitusest kasu olnud. See tähendab, et olen koolitajana saanud väärtust luua, tõsta töö efektiivsust, inimeste eneseusku ja innukust. Nii mõnigi inimene on lisaks koolitustel saadud koristusalastele teadmistele arenenud ka inimesena, silmanähtavalt on näiteks elurõõm kasvanud. Teadmine, et olen kellegi elu paremaks teinud, annab põhjust rõõmustada – nii vahva on olla koristusalal koolitaja!

Autor: Heli Lehtsaar-Karma

Aasta koolitaja 2022, eripreemia, Aile Nõupuu

 Aile Nõupuu: mul on tõesti vahva töö!                                   

 Aile Nõupuu õpetab täiskasvanutele fotograafiat, foto- ja videotöötlust, reklaammaterjalide kujundamist ja turundust. Haapsalu Kutsehariduskeskuses, kus ta peamiselt oma teadmisi edasi annab, käivitas Aile ka fotostuudio, kus saab õppida stuudios pildistamist. Mõistes, et täiskasvanute koolitamine talle väga meeldib, otsustas Aile, et tahab koolitamisega rohkem tegeleda ja asutas 2022. aasta alguses oma firma AileN Koolitused. Aile kandidatuuri esitas aasta koolitaja konkursile suisa kolm inimest. Marko Valker Silma Õpikojast kinnitab, et Ailel on suur panus Läänemaa väike-ettevõtjate tegevuse toetamisel. Marko Valker: „Aile toidu- ja loodusfotograafia koolitused aitavad loodusgiididel, turismiettevõtjatel ja toitlustajatel saavutada oma tegevuse tutvustamisel täiesti uue taseme. Tema koolitused toetavad õppijate enesekindluse ja professionaalsuse suurenemist.“ Erika Kleeman kinnitab, et ilma Aileta on maailm puudulik. „Ailel on, mida edasi anda ja ta suudab seda paremini kui keegi teine!“

Kuidas olete koolitajaks saanud ja mida see Teie jaoks tähendab?
Minu tee koolitajaks algas hobist. Mulle meeldis väga pildistada ja kuna elan maal, siis pildistasin palju loodust. Seda märkasid kolleegid Haapsalu Kutsehariduskeskusest ja mulle pakuti tööd loodusturismi korralduse eriala loodusfotograafia õpetajana. Olin selleks ajaks läbinud algajate fotokoolituse Haapsalu Rahvaülikoolis ja soetanud elu esimese peegelkaamera. See oli esimene kord, kui õpetasin täiskasvanuid ja see meeldis mulle väga. Esimesed õppijad küsisid, miks meil pole koolis algajatele fotohuvilistele täienduskoolitust „Tunne oma kaamerat!“. Nii said alguse minu õhtused fotokoolitused. Kümne aasta jooksul on kasvanud nii erialade arv, kus ma täiskasvanutele fotograafiat ja veebiturundust õpetan, kui ka õhtuste kursuste hulk. Mulle meeldib õpilastega jagada oma oskusi ja teadmisi, mis mind ennast vaimustavad. 

Kuidas koolitamine Teid ennast arendab?
Õpetamine on õppimine. Kõigepealt arendan ennast ise, valmistades ette ja täiendades õppematerjale, et võimalikult hästi ja huvitavalt koolitusi teha. Palju õpin internetist, näiteks e-kursustel või Youtube’is. Mind arendavad ka mu täiskasvanud õppijad, kes saabuvad koolitusele erinevate teadmiste ja elukogemusega. Saan neilt õppida ja teinekord samalaadset koolitust tehes olen mõne elulise nüansi võrra rikkam, mida oma õppijatega jagada. 2022. aasta kevadel taotlesin täiskasvanute koolitaja kutse 7. taset ja selleks koostatud portfoolio oli hea võimalus end täiskasvanute koolitajana analüüsida, mõelda läbi oma tugevused ja arenguvajadused.

Millised on koolitajana need hetked, kus tabate end äratundmiselt – mul on nii vahva töö!
Mulle meeldib õpetada täiskasvanuid. Nad on tublid ja innukad õppijad, kes on väga motiveeritud, nad küsivad, kommenteerivad ja täiendavad ning üheskoos õppides ja õpetades jagame me oma kogemusi. Kui ma olen pika päeva jooksul koolitanud erinevaid gruppe ja saabun õhtul koju, siis sageli pole ma üldse väsinud, vaid tulvil energiat. Olen õnnelik, et olen saanud olla kasulik ja oma teadmisi jagada. Eriti suurt rõõmu tunnen, kui näen, et mu õppijad õpitud oskusi oma töös ja elus kasutavad ning nende oskused arenevad. Mul on tõesti vahva töö! 

Autor: Heli Lehtsaar-Karma